Davetlisiniz: Herkese Açık Ders Oryantalizmin Uygulaması ve Teorisi

18 Ocak 2017 - Çarşamba

Herkese Açık Ders

nihatberker@khas.edu.tranberker@mit.eduhttp://web.mit.edu/physics/berker

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Cibali Kampüsü (Haliç metro durağı)

Herkese Açık Ders

Oryantalizmin Uygulaması ve Teorisi: Lawrence Durrell ve Edward Said
Prof. Dr. Nihat Berker Dersler: Çarşamba günleri 20:00-21:30, 8 Şubat – 31 Mayıs 2017

İlk ders: Çarşamba 8 Şubat 2017

Ders ayrıntıları ve başvuru İçin: http://www.nihatberker.net/basvuru

Avrupa ile Yakın ve Orta Doğu arasındaki kültürel ve siyasi gelgit, modern tarihin önemli bağ noktalarındandır.  Avrupalı sanatkarlar ve egemen güçler, Doğunun erişilebilir ötekiliğine ve vadettiği çıkarlara epeyce kapılmışlardır.  Bu çekimin bir safhasının edebi yansısı, Lawrence Durrell’in İskenderiye Dörtlüsü’nü oluşturan dört romanındadır.  Yirminci yüzyılın en iyi İngilizce düzyazısı olabilecek bu eserler, Batılının Doğuyu nasıl gördüğünü ve nasıl sevdiğini, ve ayrıca kendinin Doğuda davranışlarını nasıl kurguladığını, harp arası İskenderiye’de sahneler.  Verilen görüntü, Harbı Umumi hemen sonrası İstanbul’un bir abartısına da benzetilebilir.  Öte yandan, Orta Doğudan olup da uzak Batıdan (New York) seslenen Edward Said, Oryantalizm kitabıyla bir toplum bilimcisinin ayrıntılı analizini Batılının Doğuya tutkusuna ve etkinliğine getirmeyi dener, ancak Batılının kurcalamalarına Doğulunun duygusal tepkisinden de kaçamaz.  Ömer Seyfettin ve Alexandros Papadiamantiskültürel ve siyasi Oryantalizmin fevkalade örneklerini verirler.  Chateaubriand, Lamartine, Hugo, de Nerval, Flaubert, Renan, Loti, Byron ve Delacroix gibi sanatkarların da Doğuya yönelen yapıtları incelenecektir.  David Fromkin’inBarışa Son Veren Barış kitabı, İngilizlerin Orta Doğuya karışmasının en faal dönemini belgeleriyle açığa vurarak, Oryantalizmin siyasi ve askeri altyapısının işleyişini örnekler.  Daha sonra (2002), Bernard Lewis (300 Yıldır Sorulan soru: Hata Neredeydi?) Oryantalizmi aşmaya çalışmıştır.

The cultural and political interplay between the Occident (Europe) and the Orient (the Near and Middle East) is one of the important pinions of modern history.  Within this context, the European artists and political authorities have seen themselves much intrigued and lured by the Orient.  One phase of this attraction is artistically rendered by Lawrence Durrell in his four books constituting The Alexandria Quartet.  These works, in addition to perhaps being the best English-language prose of the twentieth century, convey how the European sees and likes in the Orient, as well as how he imagines himself functioning within the Orient, in the setting of Alexiandria between the two Wars.  These works can also be viewed in analogy, as an extrapolation of the Istanbul of immediately after World War I.  Edward Said, who is from the Middle East but functions in the far Occident (New York), attempts inOrientalism a social scientist’s detailed analysis of the Occidental’s attraction and activities in the Orient, but cannot divorce himself from the Oriental’s emotional reactions to the Occidental’s intrusions. Ömer Seyfettin andAlexandros Papadiamantis give exquisite illustrations of cultural and political Orientalism, respectively. Eastward-looking works of Chateaubriand, Lamartine, Hugo, de Nerval, Flaubert, Renan, Loti, Byron, and Delacroixwill also be reviewed.  A Peace to End All Peace by David Fromkin, by giving a carefully documented account of the English involvement at its height in the Orient, illustrates the dynamics of the political and military underpinnings of Orientalism.  More recently (2002), Bernard Lewis (What Went Wrong? Impact and Responses) has attempted to transcend Orientalism.

İskenderiye Dörtlüsü (Justine, Balthazar, Mountolive, Clea), Lawrence Durrell.

Oryantalizm, Edward Said.                Barışa Son Veren Barış,  David Fromkin.

Gizli Mabet, Ömer Seyfettin.              The Bewitching of the Aga, Alexandros Papadiamantis.

300 Yıldır Sorulan Soru: Hata Neredeydi? Bernard Lewis.

Derse başvuru herkese açıktır ve ders ücreti yoktur.  Ancak, derse katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları, dönem ödevini yapmak gerekmektedir.  Ders Türkçe verilip, okumalar Türkçe ve İngilizce olacaktır.  Derse katılım için, http://www.nihatberker.net/basvuru

adresine 31 Ocak’a kadar başvurulmalıdır.  Dersin kontenjanı 60 kişidir.

Her hafta kitaplardan okuma ödevi olacaktır.  Her hafta 200 sayfa civarında okumaya hazır değilseniz, başvurmayın ve okumaya hazır bir başkasının yerini almayın.  Sınıf yazısı: Her hafta notlandırılan bir sınıf yazısı olacaktır.  Dönem ödevi: Romanların siyasi, sosyal ve kültürel çerçevesi üzerine.  Dönem ortası ve sonu sınavları olacaktır.  Nota katkılar:  Sınıf yazıları 40%, dönem ödevi 15%, arasınav 20%, dönem sonu sınavı 25%.  Başarılı katılımcılara Sertifika verilecektir.

Copyright © 2017 Prof. Dr. Nihat Berker, All rights reserved.

Oryantalizmin Uygulaması ve Teorisi: Lawrence Durrell ve Edward Said

Our mailing address is:

Prof. Dr. Nihat Berker

Kadir Has Üniversitesi

Istanbul 34000

Turkey

Add us to your address book

Herkese Açık Ders