667 Karar Sayılı KHK Uyarınca Üniversitemize Yerleştirilen Öğrenciler İçin Duyuru

23 Eylül 2016 - Cuma

Kayıt Tarihi: 26 -29 Eylül 2016

Yer: Cibali Kadir Has Kampüsü

Saat:               09:30-17:00

 

Kadir Has Üniversitesi’ne hoşgeldiniz.

Kayıtlar için aşağıdaki belgeler gerekmekle birlikte; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın ilan ettiği esaslara göre belgelerin öğrencilerin elinde olmaması durumunda, beyana dayalı olarak kayıt alınacak, daha sonra belgelerin temini yoluna gidilecektir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 26 Eylül 2016 tarihinde başlayacağından gerekli ders intibaklarının acilen yapılabilmesi için transkript ve ders içeriklerinin kayıt sırasında verilmesi hususu önemle dikkatinize sunulur.

Kayıt için gerekli belgeler:

  1. 1. Lise diplomasının aslı veya fotokopisi (Aslı daha sonra teslim edilmek üzere)
  2. 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  3. 3. Geldiği üniversiteye yerleştiği ÖSYS sonuç belgesi
  4. 4. Üniversitemize yerleştiğini gösterir belge
  5. 5. İngilizce dil yeterliliğini gösterir belge
  6. 6. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı dersler ile başarı notlarını ve genel not ortalamasını gösterir belge
  7. 7. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki diploma programına ait ders programı ve ders içeriklerini gösterir belge
  8. 8. 3 adet fotoğraf