2. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı

21 Eylül 2016 - Çarşamba
2. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı

“Her şeyden önce Sovyetler Birliği’nin çöküşünün, 20. Yüzyılın en büyük jeopolitik felaketi olduğunu kabul etmeliyiz. Rus milleti için ise bu çöküş gerçek bir dram oldu. On milyonlarca Sovyet vatandaşı kendini Rus topraklarının dışında buldu. Üstelik, dağılma salgını Rusya’nın kendisini de etkisi altına aldı.”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Yıllık Konuşması , 25 Nisan 2015

“İlişkilerimizin bundan on yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu söylemeye gerek duymuyorum. Rusya-ABD ilişkileri, Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana muhtemelen en kötü dönemini geçiriyor. Karşılıklı güven iki tarafta da yok olmuş , işbirliğinin yerini meydan okuma almış durumda.”
Henri Kissinger,
Gorchakov Vakfı, Primakov Konferansı , Moskova ,  4 Şubat 2016

1991 yılında, bildiğimiz dünya düzeni radikal bir değişime uğradı. Sovyetler Birliği, kısmen Mikhail Gorbachev’in hızlı bir şekilde kontrolden çıkan ‘’Perestroika’’ politikasının bir sonucu olarak, Sovyet cumhuriyetlerinin birbirini izleyen bağımsızlık ilanlarıyla tarih sahnesinden silindi. Bunun sonucunda, yeni dünya düzeninin gerçeklikleriyle ve küreselleşme-yönetişim olgularının sergilediği meydan okumalarla yüzleşmeye başlayan Rusya Federasyonu’nun da içinde bulunduğu on beş yeni bağımsız devlet ortaya çıktı .

25 yıl sonrasında, Soğuk Savaş sonrası –- Sovyetler sonrası dönemin etkisi giderek azalmaktadır. ‘Dönüşmüş Dünya’ (George H. Bush ve Brent Scowcroft’un birlikte yazdığı kitabın ismini kullanırsak) ya da dönüşmekte olan bir küresel dönemde yaşamamıza rağmen , Sovyetler Birliği’nin çöküşünün nedenleri bugün hala yankılanmaktadır.

Angajman ve karşılıklı bağımlılığın küreselleşme şeklinde tezahür eden ikili etkisinin, demokrasi, insan hakları ve Avrupa refah devleti modelinin cazibesi ile birlikteliği, Sovyetler Birliği’nin çöküşüne büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Buna rağmen çeyrek asır sonra, demokrasi ve demokratikleşme süreçleri, başını Rusya’nın çektiği otokratik yönetişim sistemlerine sahip post-Sovyet alanından geri çekilme safhasındadır. Lilia Shevtsova’ya göre Rusya’daki otoriter canlanma, Batı karşıtı ve rövanşist bir Rusya’nın küresele dönüşüyle birlikte gerçekleşmiştir. Freedom House 2016 Dünya Özgürlük Raporu’na genel bir bakış ile Sovyet-sonrası coğrafyadaki ülkelerin çoğunun (üç Baltık devleti dışında) özgür olarak değerlendirilmediğini ya da kısmen özgür olarak değerlendirildiğini görebiliriz. Dünya Bankası’nın Aylık İş Yapma Kolaylığı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Yıllık Yolsuzluk Algısı raporlarına göre Avrupa Birliği ile daha fazla etkileşim içinde olan ülkeler ortalama olarak diğerlerinden daha iyi durumda olmalarına rağmen, eski Sovyet devletleri genel olarak bu alanlarda kötü bir performans sergilemektedir.

Eski Sovyet ülkeleri aynı zamanda Avrupa’lı, Asya’lı ve hatta Ortadoğulu olarak tanımlanabilmeleri sebebiyle uluslararası ilişkiler için temel analitik zorluk içermektedir. On beş eski Sovyet cumhuriyeti değişen gelir düzeyleri, farklı etnik ve dini kompozisyonları , Sovyet geçmişlerine ve aynı zamanda Rusya Federasyonu’na takındıkları farklı tutumları ile de birbirinden farklı devletlerden oluşmaktadır. Bu devletlerin dünya görüşleri, Rusya Federasyonu’nun, eski Sovyet alanını bir ‘imtiyazlı çıkarlar alanı’ olarak görmesinden de etkilenmiştir. Halbuki bu imtiyaz algısı, Batı ve Çin gibi bölgesel güçlerin kabul ettiği bir algı değildir. Enerji siyaseti ve enerji güvenliği kısmen Batı’nın bu coğrafyaya tutumunu ve aynı zamanda güvenlik ile ilgili değerlendirmelerini şekillendirir. ABD’nin ve Çin’in farklı İpek Yolu vizyonları da Orta Asya’daki siyasi çıkarlara ve temel yatırım projelerine işaret etmektedir.

Bu uluslararası konferans ülkeler içindeki politik dinamikleri, Sovyetler sonrası coğrafyadaki enerji hacmini, Rusya – Batı ilişkileri kapsamında güvenlik konusunu ve Rusya’nın komşularının Sovyetler sonrası coğrafyayı nasıl algıladıklarını tartışmayı amaçlamakta. Konferans aynı zamanda geçtiğimiz 25 yıl içerisinde gerçekleşen değişimleri ve gelişmeleri değerlendirilirken, gelecek bu muazzam coğrafya için 25 yıl sona neleri barındırıyor olacak sorusunun cevabı arayacak.

Etkinlik konu ile ilgilenen herkesin katılımına açık olup, katılımınızı ciesactivities@khas.edu.tr adresine mail atarak teyit ediniz.

Konferans Programı

Konferans Posteri

 

The Post-Soviet Space after 25 years of Independence: Understanding Political and Systemic Dynamics and Risks

Istanbul, 13-14 October 2016

Cibali Auditorium

Conference Program

Thursday, 13 October 2016

14:00-14:30                Welcome Remarks

Mustafa Aydın, Rector, Kadir Has University, Istanbul

14.30-16.00                Panel I: The state of affairs in the post-Soviet Space: A Centrifugal development or a Centripetal drive?

Political developments, post-Soviet conflicts, emergence of new tensions and confrontations. Reorganization under new cooperation schemes. The role of Russia: Does the empire strike back?

Fiona Hill, Director, Center on the United States and Europe, Brookings Institution, Washington, DC

Mustafa Aydın, Rector, Kadir Has University, Istanbul

Ayca Ergun, Vice-Chair of Center for Black Sea and Central Asia (KORA), Middle East Technical University, Ankara

Sanford G. Henry, Partner, Global Resources Partnership, London

 

Dimitrios Triantaphyllou, Chair, Department of International Relations, Kadir Has University, Istanbul (Moderator)

 

16.00-16.30                Coffee Break, Networking

 

16.30-18.00                Panel II: Energy in the post-Soviet geography: a new instrument of confrontation or collaboration?

Soviet Union’s successors and Turkey: a story of partners in energy and geopolitics. Developments to achieve energy supply and demand security. Pipeline competition. Multiple projects. Diversification of supply, fuels, or redesigning of routes? What are the essential elements for energy security and the implications for geopolitical spheres of influence?

Matthew Bryza, Director, International Centre for Defense Studies, Tallinn, Estonia; former US Ambassador to Azerbaijan

David Merkel, Nonresident Senior Fellow, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council, Washington DC

Mehmet Öğütçü, Chairman, Global Resources Partnership, London

Mitat Çelikpala, Dean, Graduate School of Social Sciences, Kadir Has University, Istanbul

Kemal Kirisci, TÜSİAD Senior Fellow, Brookings Institution, Washington DC (Moderator)

 

19.00                           Dinner

Friday, 14 October 2016

09.30-11.00                Panel III: Security or Insecurity; is a new Cold War brewing?

Russia’s assertiveness in the Black Sea region, in the Caucasus and in the Middle East. NATO’s forward defense system after the Warsaw Summit. Why do the existing schemes such as NATO-Russia Council dysfunction? What is needed for the new Euro Atlantic-European-Eurasian security architecture?

Ambassador Tacan İldem, Assistant Secretary General, Public Diplomacy Division, NATO, Brussels

Ünal Çeviköz, Ambassador (Ret.), Chairman, Ankara Policy Centre, Ankara

Bruce Jones, Vice President and Director, Foreign Policy Program, Brookings Institution, Washington, DC

Pavel K. Baev, Research Professor, Peace research Institute Oslo (PRIO), Oslo

Ahmet K. Han, Associate Professor, Department of International Relations, Kadir Has University, Istanbul (Moderator)

 

11.00-11.30    Coffee Break, Networking

 

11.30-13.00                Panel IV: Regional Perspectives

What do Russia’s neighbors think about the emerging post-Soviet geography? Are their interests taken into consideration? How do they see the evolution of relations between their respective countries and Russia? Does the West offer viable alternatives and security guarantees?

Abzal Saparbekuly, Deputy Secretary General, Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council), Istanbul

Eka Tkeshelashvili, President, Georgian Institute for Strategic Studies (GISS), Tbilisi

Fariz Ismailzade, Vice Rector, ADA University, Baku

Sergii Glebov, Senior Research Fellow, Center for International Studies, Odesa Mechnikov National University, Odesa

Mitat Çelikpala, Dean, Graduate School of Social Sciences, Kadir Has University, Istanbul (Moderator)

 

13:00 – 13:30                         Conference wrap up – highlighting of key points by panel moderators