Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has'ın Konuşması

11 Ekim 2010 - Pazartesi

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Kadir Has Üniversitesi’nin yeni bir öğrenim yılına daha başlaması münasebetiyle düzenlemiş bulunduğumuz töreni teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı arz ediyor, yüksek müsaadelerinizle aramızda bulunan değerli konuklarımızı, öğrenci velilerimizi, akademisyen ve öğrencilerimizi de saygı  ve sevgiyle selamlıyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Kadir Has Üniversitesi, 13 yılı geride bırakarak, yeni bir öğretim dönemine başlıyor. Takdir edersiniz ki, üniversitelerde 10’lu, 20’li, hatta 30’lu yıllar, bu yüksek öğrenim kurumlarının gençlik yıllarıdır. Bugün, hem dünya üzerinde, hem de güzel İstanbul’umuzda birkaç asırlık üniversiteler vardır.

Üniversitemizin yöneticileri, 13 yaşın, bir emekleme dönemi olduğunun bilincindedir. Ama iftiharla arz etmek istiyorum ki, Kadir Has Üniversitesi, henüz 10 yaşına gelmeden ayaklarının üzerinde durabilmeyi başarmıştır. Bu durum, bizlerin tesbiti olmasının ötesinde, Türk kamuoyunun teslim etmiş olduğu bir gelişmedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Üniversitemizin her aşamasında meydana gelen gelişmeler, yüksek mâlumlarıdır. Kurucumuz merhum Kadir Has Beyefendi’nin Üniversiteyi ayağa kaldırmak için sarf ettiği çabalarda zat-ı âlileri’nin çok büyük destekleri vardır.

Bilindiği üzere, Üniversitemiz, 1997 yılında İstanbul’un batı yakasındaki Selimpaşa beldesinde yüksek öğretim hizmetlerine başlamış, aradan geçen zaman içerisinde tam ve mükemmel şekilde kurumlaşmayı başarmıştır.

Merhum babamız Kadir Beyefendi, büyük bir şevk ve heyecanla kurduğu ve adını taşıyan üniversitenin ebediyyen varlığını koruyabilmesi için tüm önlemleri almış, bu yüksek öğrenim kurumunun hiçbir kurum ve kişiye muhtaç olmadan hizmetlerini sürdürebilmesi için finans kaynaklarını da oluşturmuştur.

Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Vakfı’nın kurmuş olduğu bir yüksek öğrenim kurumudur. Üniversitemizin fiziki altyapısı büyük ölçüde oluşturulmuştur. Yüksek huzurlarıyla tören yaptığımız Cibali Merkez Kampusümüzün yanı sıra Bahçelievler semti ve Selimpaşa beldesindeki kampüsler, üniversitemizin öğrenim verdiği alanlardır. Üniversitemizde, YÖK tarafından her yıl verilen kontenjanlar, hiçbir ilave çaba göstermeksizin sevgili öğrencilerimizin öncelikli tercihleri ile doldurulmaktadır. “Kadir Has” ismi, takdir edersiniz ki, Türk toplumunda saygınlığın sembolüdür. Üniversitemiz de, bu büyük mirası en iyi şekilde değerlendirerek, yüksek öğretim kurumumuzu câzibe merkezi haline getirme gayreti gütmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Üniversitemizin büyümesi, gelişmesi ve atılımlarında bizlere desteğini esirgemeyen  eski Milli Eğitim  Bakanlarımızdan , Ak Parti  Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili  Doç. Dr.  Sayın  Hüseyin Çelik  Beyefendiye de  bu  vesile ile yüksek  huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak  istiyorum.

Sayın Dr. Çelik  hem Kadir Has  Vakfı’nın yurt  çapındaki eğitim atılımlarında, hem de Kadir Has Üniversitesi’nin zaman zaman karşılaştığı engelleri aşmada bizlere daima yardımcı  olmuştur ve olmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Yüksek müsaadelerinizle Kadir Has Üniversitesi’nin kurucusu olan Kadir Has Vakfı’ndan da kısacası malumat arz etmek istiyorum. Aslında Has ailesi , kalıcı hayır eserleri yapımına vakfın kuruluşundan çok daha once başlamış yaptığı ilk ve orta öğrenim kurumlarını ülkemize armağan etmiştir. Kadir ve Rezan Has çifti, bu hizmetlerini vakfımızın kuruluşuyla birlikte sistemli bir şekilde sürdürmeye başladılar.Birbaşka ifade ile hayır işlerini kurumsallaştırdılar.Kadir Has Vakfı kısa bir sure içerisinde ülkemizin eğitim, kültür  sağlık ve sosyal yardım hizmetleri yapan en büyük vakıflarından birisi haline geldi. Vakfımız yüksek öğrenim alanında çok büyük eserler yaptırarak ,milletimize armağan etti.

Bu  eserler arasında, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK için yaptırılan 11 adet eğitim tesisini sayabiliriz. Bu saydıklarımıza ; halen yaptırmakta olduğumuz Hakkari Üniversitesi Sosyal Tesis Binasını da  ekleyebiliriz.  Vakfımız , Yurtdışında ve başta Kayseri ve Hakkari  olmak üzere Yurtiçinde de, eğitim gören pekçok öğrencimize  burs imkanı tanımaktadır. Vakfımızın, ülkemizin çeşitli köşelerinde bugüne kadar inşa ettirdiği  ilköğretim okulu sayısı 19’u, lise sayısı ise 6’ya ulaşmış bulunuyor. Öğretim kurumları dışında, hastaneler, sağlık kuruluşları, kongre merkezleri, müzeler ve muhteşem spor tesisleri bulunmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bilindiği gibi ,değerli babamız merhum Kadir Has  Beyefendi ,aslen Kayseriliydi. Dolayısıyla memleketine özel bir önem verirdi. Bu önemi de Kayseri’ye yaptıkları bir ziyaret sırasında şu cümle ile vurgulamıştır.

“Doğduğum topraklarla ödeşmeye geldim”

Eminim ki babamız,doğduğu topraklarla ödeşerek hayata veda etti.Kayseri’mize , üniversitenin yanı sıra  Kadir Has Kültür Parkı bünyesindeki Kongre Sarayı ile Kent Müzesi ve Dünya Ticaret Merkezi yapımında büyük bağışlarda bulundu. Vefatından kısa bir sure once de Kayseri  Şehir Stadyumu’nun inşaası için bağış yaptı.Kayseri  Büyük Şehir Belediyesi söz konusu  stadyumu tamamladıktan sonra büyük  bir vefa örneği  göstererek  muhteşem tesise,”Kadir Has Stadyumu” adını vermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Kadir Has Vakfı’nın faaliyetleri ,aynı  tempoda devam ediyor.Geçtiğimiz yıllar arasında  vakfımızın bağışlarıyla Kadir Has üniversitesi’nin  Cibali’deki  Merkez Kampüsü’ne  modern D Blok’u , spor  ve 100 kişilik öğrenci yurdu yaptırıldı. Yine üniversitemizin Selimpaşa Kampüsünde de yepyeni bir blok inşaa ettirildi ve öğrenim hizmetlerine sunuldu. Bugüne kadar maddi  değeri 600 Milyon doları  aşan tüm hayır eserlerimizi koruyor ve kolluyoruz. Ama samimiyetle ifade etmek gerekirse, Kadir Has Üniversitemize ayrı bir önem veriyoruz. Bu Üniversitemizin hem fiziki  inkanlarını  zenginleştirmeye çalışıyor, hemde gözümüz gibi  koruduğumuz bu  yüksek  öğretim kurumunun yurtdışına açılmasına büyük  destek veriyoruz. Kadir Has Vakfı, rahmetli babamız tarafından oluşturulan sürekli finans kaynaklarını en iyi şekilde kullanma gayreti içerisindedir. Bu kaynaklar, önümüzdeki dönemde de ülkemize yeni eserler kazandıracaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Üniversitemizin açılış törenini onurlandırmanız, eminim ki öğrenci velilerimizi, öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi çok mutlu etmiştir. Şüphesiz, teşrifiniz bizler için de büyük bir gurur vesilesi olmuştur.

Teşriflerinizden dolayı zat-ı alilerine şükranlarımızı arz ederken, müsaadelerinizle öğrencilerimize başarılar diliyor, törenimize katılan tüm konuklarımıza saygılarımı sunuyorum.