İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?

13 Haziran 2016 - Pazartesi
İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var?

Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İnci Eviner’in eserlerinden oluşan, İstanbul Modern’in düzenlediği İnci Eviner Retrospektifi: İçinde Kim Var? sanatçının 1980’li yıllardan günümüze uzanan yaratım sürecini bir araya getiriyor.

21 Haziran'da açılacak sergide İnci Eviner’in sanatsal birikimi kronolojik bir akış yerine, geçmişle şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran bir yapıda sunuluyor. Retrospektif, sergi mekânının sergilemenin içine dahil edildiği kurgusuyla da farklılaşıyor.

Türkiye çağdaş sanatının güncel dönüşümünde etkin rol üstlenen öncü sanatçı; toplumsal, politik ve sosyo-kültürel koşullar içerisinde kadın, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikalarına dair farklı haller üzerine kendine özgü bir ifade alanı aralıyor. Çocukluktan itibaren etkisi altında kaldığımız tarihsel, söylemsel ve bilinçdışından süreçlerin kadın kimliği üzerindeki yansımalarını araştıran sanatçı, kadın olma halini tek bir imgeye sığmayan, sınırsız bir hayal gücünün alanı olarak tanımlıyor. Gündelik hayat içerisindeki jestlerinden hareket eden Eviner, onlar için uygun görülen temsil biçimlerini ve bu temsilleri var eden yasakları sorgularken meydan okumayı ihmal etmiyor.

Küratör: Levent Çalıkoğlu

Asistan Küratör: Senem R. Kantarcı