Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın ve Öğr. Gör. Dr. Cengiz Şahin’e TÜBİTAK 2219 Desteği

08 Mart 2016 - Salı
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın ve Öğr. Gör. Dr. Cengiz Şahin’e TÜBİTAK 2219 Desteği

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın ile Kadir Has Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Programı’ndan Öğr. Gör. Dr. Cengiz Şahin, TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı.

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın tarafından yürütülecek olan “Kurumsal Raporlamada Yeni Yaklaşımların Uygulanabilirliği: Yeni Bir Kurumsal Raporlama Modeli Önerisi” başlıklı projede, kurumsal raporlamanın Almanya ve Türkiye’deki gelişim sürecinin tüm boyutları ile incelenip karşılaştırılarak yeni bir kurumsal raporlama modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öğr. Gör. Dr. Cengiz Şahin’in yürütücüsü olduğu “Amerika’daki Baskı Kalite Standartlarının ve Kalite Akreditasyonunun Türkiye’de Uygulanabilirliği ve Sürdürülebilir Baskı Kalitesi İçin Amerika Örneğinin İncelenmesi” başlıklı projede ise, Amerika’da kullanılan G7 standartları incelenip ISO standartları ile karşılaştırılarak Türkiye’de uygulanabilirliği araştırılacak.