2016 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

02 Şubat 2016 - Salı
2016 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 21-26 Haziran 2016 tarihleri arasında Heybeliada’da 6. Uluslararası Komşuluk Sempozyumu'nu düzenleyecektir. Bu yılın teması, “Doğu Komşuları ve Akdeniz’de Toplumsal Dönüşümler” olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, öncelikli olarak Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin paylaştığı ortak bölgeler olan Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerine odaklanmaktadır. Her biri kendilerine özgü tarihi, siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklere sahip olmakla birlikte; yakınlıkları sayesinde bölgede iki katmanlı güç oluşturarak sistemik dinamiklere konsantre olmuş farklı alanlarda sinerji oluşturma imkanına sahiptirler.

Bu iki bölge, her iki sınırıda ilgilendiren güvenlik krizi gibi gözle görlür kaygıları paylaşırken aynı zamanda kimlik, kültür, demokrasi gibi soyut konseptlerin de odağı haline gelmişlerdir.  Bölgeyi anlamak için oyundaki kilit dinamikleri anlamak şart olduğu gibi; değişimi desteklemekte genç liderleri, gençliği, kadınları ve sivil toplum organizasyonlarını güçlendirerek aktif yurtdaşlığın nasıl teşvik edileceğini tartışmak, toplumdaki yozlaşmayla savaş, göç akışındaki zorluklar ve mültecilerin topluma entegrasyonu gibi başlıkları açıklamak; sivil katılım, demokrasi ve bireysel özgürlüklerle ilgili dürüst ve açık bir tartışma ortamı yaratabilmekte bir o kadar gereklidir.

Diğer bir deyişle, her iki bölge için de başlıklardan ve çözümlerden öte ihtiyaç duyulan şey, yeniden inşa etmek, yeniden düşünmek ve başından beri var olan insan kapasitesini keşfetmektir. Bu yenilenme ve keşif Uluslararası Komşuluk Sempozyumu’nun ulaşmayı amaçladığı hedeflerinin başında gelmektedir.

2016 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu bölgesel dinamikleri ve bu dinamiklerin Doğu Komşuları ve Akdeniz toplumlarındaki dönüşüme etkisini tartışmayı, değerlendirmeyi ve anlamayı hedeflemektedir. Gerçekleşecek her sunum ve oturum, katılımcıların konu üzerine yeni bakış açıları sunabilmeleri için  sosyal transformasyon teması üzerine yoğunlaşacaktır. Oturumlardan bazıları coğrafi bir odağa sahip olurken, diğerleri bakış açısını değiştirmeye ve bölgedeki insan kapasitesine değinecektir. Bütün bu hususlar, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden Profesör Benjamin Broome  tarafından yönetilen ve katılımcıların ortaklaşa projeler hazırlayarak bunları sundukları Yapısal Diyalog çalıştayları boyunca da tartışılacaktır.

Uluslararası Komşuluk Sempozyumu, çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortamda, çalışma, diyalog ve iletişim ortamı sağlayarak Doğu Komşuları ve Güney Akdeniz bölgelerinde karşılıklı etkileşim ve işbirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Hedef kitle, özellikle Doğu Komşuları, Güney Akdeniz, Orta Asya, AB üyesi ülkeler ve ABD’den gelecek genç profesyoneller ve lisansüstü öğrencileri kapsamaktadır. Ayrıca kamu politikası, siyaset, gazetecilik ve iş dünyası gibi alanlardan gelecek katılımcılar da teşvik edilmektedir. Katılım için öngörülen yaş aralığı 22 – 35 ’tir.

CIES’in bu projesi, çeşitli uluslararası ortak ve sponsorların desteğini almaktadır. Şuana kadar bunlar arasında; Black Sea Trust for Regional Cooperation; Friedrich Naumann Foundation; Harvard University Black Sea Security Program; Kadir Has Üniversitesi; Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği; Arcadia Universitesi ve  International Networking Institute yer almaktadır.


2016 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Duyurusu

2016 Uluslararası Komşuluk Sempozyumu Başvuru Formu