Doç. Dr. Özgür Orhangazi’ye TÜBİTAK Desteği

Doç. Dr. Özgür Orhangazi’ye TÜBİTAK Desteği

Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür Orhangazi’nin yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı.

“Türkiye İmalat Sanayiinde Finansman Kısıtları ve İhracat Kararları” başlıklı projede, Türkiye imalat sanayii firmalarının 1996-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak, finansman kısıtları ve ihracat arasındaki ilişki incelenecek.