Doç. Dr. Özgür Orhangazi’ye TÜBİTAK Desteği

05 Ocak 2016 - Salı
Doç. Dr. Özgür Orhangazi’ye TÜBİTAK Desteği

Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür Orhangazi’nin yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 1002- Hızlı Destek Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı.

“Türkiye İmalat Sanayiinde Finansman Kısıtları ve İhracat Kararları” başlıklı projede, Türkiye imalat sanayii firmalarının 1996-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak, finansman kısıtları ve ihracat arasındaki ilişki incelenecek.