Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in yeni kitabı yayımlandı

23 Temmuz 2015 - Perşembe
Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger’in yeni kitabı yayımlandı

Ülkemiz kömür endüstrisi ile TKİ’nin tarihsel gelişimi ve stratejileri alanında bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olan “TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri”, toplam 497 sayfadan oluşuyor ve içinde 151 şekil, 38 fotoğraf ve 91 tablo yer alıyor. Esas olarak iki kısımdan meydana gelen kitabın ilk dört bölümünde kömürün oluşumu, jeolojisi ve rezervleri; dünya kömür endüstrisinin gelişimi; günümüz kömür endüstrisi; ve temiz kömür teknolojileri gibi küresel konulara değiniliyor. İkinci kısımdaki 5-9 arasındaki bölümlerde ise, Türkiye kömür sektörünün tarihsel gelişimi; kurumsal yapılanma ile insan kaynakları; Türkiye kömür rezervleri, jeolojisi, aramacılığı; kömür üretimi, dekapajı ve hazırlanması;  kömür tüketimi ve TKİ’nin satışları gibi Türkiye ile ilgili bölümlere yer veriliyor. Son bölüm olan 10. bölüm ise analiz ve değerlendirmeler ile strateji önerilerini kapsıyor.

Türkiye kömür sektörüyle ilgili olarak en kapsamlı tarihsel veriler ilk kez bu çalışma çerçevesinde derlendi. Bu veriler TKİ personeli tarafından kaynağında temin edildikten sonra birçok kez doğrulama ve düzeltme işlemlerinden geçirilmiş, tutarlı hale getirildikten sonra analizlerde kullanıldı. Kitap, ayrıca, alanında en kapsamlı literatür tarama çalışmasının sonuçlarını içeriyor; konuyla ilgili yüzlerce yayın derlenmiş ve bunlarla ilgili bilgiler bölümlerin sonunda yer alan 1.000’den fazla notta verilmiştir. Yaklaşık altı ay içinde iki baskısı yapılan kitabın en önemli ürünlerinden biri olarak ortaya çıkan tarihsel veriler ve derlenen literatür bundan sonraki çalışmalar için de önemli bir hazine olacaktır.