II . Eğitimde Sosyal Medya Çalıştayı

15 Mayıs 2015 - Cuma
II . Eğitimde Sosyal Medya Çalıştayı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadir Has Üniversitesi, Yeni Medya bölümünün birlikte düzenledikleri II. Eğitimde Sosyal Medya Çalıştayı 14 Mayıs 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın da katılımlarıyla gerçekleşen çalıştayda, farklı okullardan gelen eğitimciler, öğrenciler, veliler, farklı STK’lardan uzmanlar ve de konunun uzmanı akademisyenler, eğitimde sosyal medyanın nasıl kullanılabileceğini tartıştılar. Çalıştay sonucunda sosyal medyanın katılımcı bir sınıf , veli-okul ilişkileri, okul dışı eğitim gibi alanlarda nasıl kullanılabileceği ve sosyal medya okuryazarlığının önemi konularına dair tavsiyeler içeren bir sonuç bildirgesi haline getirilerek farklı  eğitim kurumları ile paylaşılması hedefleniyor.