52. Yılında AB-Türkiye İlişkileri: Ankara Ortaklık Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması Sempozyumu

23 Şubat 2015 - Pazartesi
52. Yılında AB-Türkiye İlişkileri: Ankara Ortaklık Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması Sempozyumu

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “52. Yılında AB-Türkiye İlişkileri: Ankara Ortaklık Anlaşması ve Geri Kabul Anlaşması Sempozyumu” düzenledi.

Sempozyum, 27 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.00-17.00 arası Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü C Blok Amfi’de gerçekleşti. Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Işıl Özkan, Yard. Doç. Dr. Gülüm Özçelik, Yard. Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim ve Dr. Vahit Polat, AB ve Türkiye İlişkilerinin güncel durumunu Gümrük Birliği'ni de içerecek şekilde ele aldı.

Sempozyumun 2. oturumda Prof. Dr. Symeon Karagiannis, Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç, Dr. Fadime Kılıç ve Av. Nazm, Türkkol, Türk vatandaşlarının AB ülkelerindeki hakları üzerinde durdular.

Sempozyumun 3. ve son oturumda ise Dr. Ümit Kılınç, Yard. Doç. Dr Maria Varaki, Yard. Doç. Dr. Ceyda Süral ve Ali Soysüren, 2014 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması'nı ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu incelediler.