Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu

06 Şubat 2015 - Cuma
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu

Dünya genelinde artan tüketim ve çeşitlenen tüketim araçları ile tüm ülkelerde tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeler her geçen gün gelişmekte ve önem kazanmaktadır. Ülkemizde de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemeler tüketici hukukunun etki alanını genişletmiş ve böylece tüketici hukuku, tüketici sıfatına sahip her bireyi etkilemenin yanı sıra daha çok meslek grubunu da doğrudan ilgilendirir hale gelmiştir.

Konunun önemi göz önüne alınarak Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23.02.2015 tarihinde “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununa Disiplinler Arası Yaklaşımlar” konulu bir sempozyum düzenledi. Bu sempozyum ile tüketici hukuku için önem taşıyan üç anabilim dalı temel alınarak oluşturulan üç ayrı oturum ile konunun her yönüyle ele alınması hedeflendi.