Kadir Has Üniversitesi öğrencileri Girit’te Euromed önderliğinde Kültürlerarası Yönetim konulu Erasmus Yoğun Programına katıldılar

12 Eylül 2010 - Pazar
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri Girit’te Euromed önderliğinde Kültürlerarası Yönetim konulu Erasmus Yoğun Programına katıldılar

Kültürlerarası Yönetim Programı EuroMed Araştırma ve İşletme Enstitüsünün girişimiyle Avrupa çapından farklı kültürlerden öğrenciler ve akademisyenleri Girit Agios Nikolas’da 04-17 Temmuz tarihlerinde bir araya getirdi.

27 üyeli Avrupa Birliği’n de günümüzde daha çok göçmen kültür, daha iyi bir yaşam için farklı kültürlerden insanların oluşturduğu uluslar üstü bir toplum içinde bir arada yaşama alanı aramaktadır. Özellikle büyük Avrupa kuruluşları ve yöneticileri günümüzde her geçen gün daha fazla ‘ çok kültürlülüğün farkındalılığı’ , ‘kültürler arası know how’, ‘etkin eğitim ve kültür konuları ile ilgili yönetim sorunları gibi konularla karşı karşıya gelmektedir. Girit’te gerçekleşen Kültürler arası yönetim erasmus yoğun programı bu konuları disiplinler arası bir yaklaşımla ‘ kültür her insanı ve yapıyı etkiler’ anlayışından çıkarak öğrencileri bir araya getirmiştir.

Üniversitemizin bu programa iştiraki öğretim üyemiz Tuğba Kalafatoğlu’nun girişimi ile farklı fakülte ve bölümlerinden öğrencilerimizin katılımı ile sağlanmıştır.

‘’        Bu yaz yaşadığım en iyi tecrübelerden biri olan “Cross Cultural Management” programı farklı kültürleri nasıl daha iyi tanıyabileceğimi, farklı kültürleri tanıma sonucunda oluşan olumlu/olumsuz etkilerin neler olabileceğini anlamam konusunda yararlı oldu. İş dünyasında buzdağının altında yer alanların buzdağının üstünde nasıl eylemlere dönüştüğü ve bu sayede başarılı olabileceğimiz gösterildi. Değerler, inançlar, normlar, aile, gelenekler vb. bizim ne istediğimizin anlaşılması için kök oluşturuyorlar. Bu programın en önemli özelliği farklı Avrupa ülkelerinden öğrencilerin bizimle birlikte aynı derslerde olması, aynı otelde kalması, aynı eğlence ortamlarında bulunmasıydı; bu yüzden Avrupalı diğer öğrencilerin değerlerini öğrenerek iletişime geçebildik.

Üniversite kurumu sosyal etkileşimlerin, kültürlerin olumlu algılanması için en iyi kurumlardan biridir bence. ERASMUS programları kültürleri bir araya getirerek algılamaları değiştirebilir.

Toleranslı bireylerin artması, kültürlerin ortak halde yaşayabileceklerini fark etmemiz amaçlanmışsa, bunu gerçekten başarabildik. ‘Ötekiler’ ayrımının yapılmasına karşılık ‘beraberlik’ sözcüğünü daha fazla duymaya başlamak ve bunun ilk günlerimizden son güne kadar daha da artması Girit’te yaşadığım en büyük mutluluktu.’’

Tuğçe ERÇETİN
Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğrencisi

‘’          İlk defa yurt dışına çıkan bir genç olarak, Girit 2010 Erasmus IP programı benim için çok yararlı bir tecrübe oldu. Hem kültürel hem de eğitim açısından program gayet başarılıydı. Avrupa'nın bilindik ülkelerinden 100e yakın öğrenciyle kültürel olarak iletişim kurduk. Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden ve Yunanistan'dan katılan öğrencilerle kurduğumuz güzel diyalog ve iletişim görülmeye değerdi. Eğitim açısından baktığımda ise, birçok bilindik ve değerli profesörlerden pazarlama ve kültür yönetimi konularında faydalı dersler dinledik.

Kısaca şunu söyleyebilirim ki CCM-IP 2010 Girit, kültürlerin kaynaşması ve Türkiye'nin tanıtımı açısından paha biçilemez bir program oldu.’’

 

Pelin KAHVECİ
Kadir Has Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğrencisi