Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu

24 Aralık 2014 - Çarşamba
Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler Sempozyumu

Khas Hukuk Fakültesi, 23 Aralık 2014 tarihinde, Cibali Merkez Kampüsü’nde, 10.30-16.30 saatleri arasında, “Ceza Yargılama Hukukunda Son Gelişmeler” konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyum, ülkemiz ceza yargılama mevzuatında yakın zamanda oldukça fazla sayıda değişiklik yapılması ve değişikliklerin hala gündemdeki yerini koruması nedeniyle, gerek akademisyenler gerekse uygulayıcılar açısından büyük önem arz etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı sempozyumun ilk oturumuna Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akad başkanlık etti. İlk oturumda, “Soruşturma Evresinde Yargı Makamının Rolü” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Zafer tarafından, “Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbiri” ise Yargıtay 4. Ceza Dairesi Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şahbaz tarafından değerlendirildi. Yine ilk oturumda, “Ceza Yargılamasında Şüphe Kavramı” Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Aysun Altunkaş tarafından, “Müdafiin Dosyayı İnceleme Yetkisi” ise Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selcen Ataç tarafından ele alındı.

Ağırlıklı olarak, yeni kurulan sulh ceza hakimliği kurumunu ele alan ve başkanlığını Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Donay’ın yürüteceği ikinci oturumda ise; Bakırköy Sulh Ceza Hakimi Bülent Dalkıran’ın “Sulh Ceza Hakimliklerinin Yapısı ve Görevleri” konulu tebliğini takiben, İstanbul Barosu Başkanı ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal, “Sulh Ceza Hakimlikleri Perspektifinden Ceza Adaletinin Güncel Durumu Üzerine Düşünceler” konulu tebliğini sundu. İkinci oturum, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Tuğrul Katoğlu’nun sunduğu “Sulh Ceza Hakimlikleri ve Ceza Muhakemesinde Sistemsizliğe Doğru” konulu tebliğle sona erdi.