6569 Sayılı Kanun’un Geçici 68. Maddesine Göre Yapılacak Başvurular

09 Aralık 2014 - Salı

6569 Sayılı Kanun’un Geçici 68. Maddesine Göre Yapılacak Başvurular

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı Kanunun geçici 68. maddesi aşağıdadır. Bu maddeye göre 26 Kasım 2014 tarihinden önce Kadir Has Üniversitesi’nden ilişiği kesilen öğrenciler en geç 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru formunu doldurarak Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirler.

GEÇİCİ MADDE 68 – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Başvuru Formu için