8. İstanbul Bilişim Kongresi

04 Aralık 2014 - Perşembe
8. İstanbul Bilişim Kongresi

Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğiyle düzenlenen, Khas'ın ev sahibi olduğu 'Akıllı Şehirler' konulu 8. İstanbul Bilişim Kongresi, 26-27 Kasım 2014’te düzenlendi. Etkinlik konuşmacıları arasında Kongre Başkanları, Khas Mühendislik ve  Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Tekinay ve Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Taner Arsan ile TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu yer aldı.

Belediye başkanları ve diğer belediye çalışanları, sektör temsilcileri, akademisyen, bilgi işlem uzmanları ve diğer çözüm odaklı uzmanların katıldığı kongre, ülkemizin ilk Şehir Mühendisliği Laboratuvar’ını kurmuş olan Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile ilişkilendirilerek üniversite-sanayi-yerel yönetim Ar-Ge döngüsünü etkinleştiren başarılı bir etkinlik oldu. Çok sayıda katılımcının izlediği kongre, Akıllı Şehir çözümlerinin İstanbul’daki entegrasyon sorunlarının altını çizdi.