1914-2014: Türk Dış Politikasının Sorunları ve İkilemleri Paneli

17 Ekim 2014 - Cuma
1914-2014: Türk Dış Politikasının Sorunları ve İkilemleri Paneli

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) ve Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi (MARC) işbirliğiyle, “1914-2014: Türk Dış Politikasının Sorunları ve İkilemleri” konulu bir panel düzenledi. 22 Ekim Çarşamba günü saat 13:00’te Fener Salonu’nda düzenlenen etkinliğin dili Türkçe'ydi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 28 Ekim 1914’te Rusya’nın Karadeniz limanlarını bombalayarak 1. Dünya Savaşı’na girmesinin üstünden neredeyse bir yüzyıl geçmiştir. Ülkenin ileri cephede bulunan konumu ve imparatorluğu koruma ihtiyacı da bu kararın alınmasında kısmen etkili olmuştur. Sonrasında, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana çok şey değişmiş, ama aynı zamanda ülkenin bulunduğu coğrafi konum açısından birçok şey de aynı kalmıştır. Günümüzde bu durum, Türkiye’nin Suriye, Irak ve Karadeniz’le olan sınırları etrafındaki çatışma bölgeleriyle hala görünür halde bulunmaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikası adına, ülkenin karşı karşıya kaldığı çeşitli sorunları çözmek için tutarlı bir plan oluşturma gereksinimi duyulmaktadır.

Bu panel, Türkiye’nin dış politika oluşturma sürecinde yaşadığı tarihsel ikilemlerin bir kısmını aydınlatmak ve güncel gelişmeleri tartışmak için aşağıdaki değerli konuşmacıları bir araya getirdi:

  • Prof. Dr. Serhat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi
  • Doç. Dr. Salih Bıçakcı, Kadir Has Üniversitesi
  • Öğr. Gör. Soli Özel, Kadir Has Üniversitesi ve Haber Türk
  • Aslı Aydıntaşbaş, Milliyet
  • Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Kadir Has Üniversitesi (Moderator)