Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyelerine Proje Desteği

29 Eylül 2014 - Pazartesi
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyelerine Proje Desteği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Serhat Erküçük’ün yürütücüsü olduğu proje Türk Telekom ve Argela tarafından, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil’in danışmanlığını yaptığı proje ise TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Yrd. Doç. Dr. Serhat Erküçük’ün yürütücüsü olduğu “TV Beyaz Boşluğunda Wi-Fi Gerçeklemesi” başlıklı ve 2014-İK-10 STRAR numaralı projede, IEEE 802.11af standardı tabanlı Wi-Fi’ın performansının önceki Wi-Fi gerçeklemeleri ile karşılaştırılması ve TVBB’de bulunan birincil kullanıcılar ve diğer standard gerçeklemeleri ile birlikte uyumlu çalışabilmelerinin incelenmesi hedefleniyor.

Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil’in danışmanlığını yaptığı “Modern Gaz Türbini Tasarımında Karşılaşılan Akış Problemlerinin Yüksek Doğruluklu Çözümüne Yönelik Les Metodolojisi Geliştirilmesi” başlıklı ve 2014-İK-11 STRAR numaralı projede ise, modern gaz türbini tasarımında karşılaşılan akış problemlerinin simülasyon ve analizlerinde kullanılmak üzere yerli bir yazılım geliştirmek ve bu alanda ülkemizdeki uzman insan gücü açığını kapamaya yönelik yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları yaptırmak amaçlanıyor.