Kadir Has Üniversitesi – Coventry Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Program Bursları

17 Temmuz 2014 - Perşembe
Kadir Has Üniversitesi – Coventry Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Program Bursları

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Kadir Has Üniversitesi ile Coventry Üniversitesi tarafından yürütülecek çift diploma yüksek lisans programlarında Kadir Has Üniversitesi mezunları için aşağıda belirtilen kriterlerin yerine getirilmesi şartıyla burs verilecektir. İlgili burslar sınırlı sayıda olup, başvuru kriterlerini sağlamak burs almayı garanti etmemektedir. Başvurular, Burs Komisyonu tarafından adayların başarı sıralamaları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Aşağıda listelenen burslar dışında, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi kapsamında verilen burslar Khas-CU ortak yüksek lisans programları için kullanılamaz ve hiç bir şekilde aşağıda listelenen burslarla birleştirilemez.

Khas-CU Çift Diploma Yüksek Lisans Programları

Burs Kriterleri:

MBA in Global Business, MBA in Oil and Gas Management,

MBA in International Marketing ve MA in International Relations için;

Üstün Başarı Bursu (eğitim ücretinden %100 muafiyet)

  1. Mezuniyet not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması veya Üniversite’de ilk üç dereceye girmiş olmak;
  2. IELTS sınavından en az 6.5 veya TOEFL sınavından eşdeğeri puan almış olmak;
  3. Üstün Başarı Bursu alan öğrenciler herhangi bir işte tam zamanlı olarak çalışamazlar; kendilerinden haftada 10 saat ilgili oldukları anabilim dalı ve fakültenin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek sağlamaları beklenir.
  4. Üstün Başarı Bursu alan öğrencilerden eğitimlerini normal eğitim süreleri (1 yıl) içerisinde bitiremeyenlere, geçerli ve haklı sebepleri olması, ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili Enstitü kararı ve Rektörlük onayıyla, tezlerini bitirebilmeleri için bir yarıyıl ek süre verilebilir. Bu sürenin aşılması durumunda öğrencilerin burslulukları sona erdirilir ve güncel bedel üzerinden ilgili dönem eğitim ücretini ödemeleri istenir.

Başarı Bursu (eğitim ücretinden %50 oranında muafiyet)

  1. Mezuniyet not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması veya Fakültesini birincilikle bitirmiş olmak;
  2. IELTS sınavından en az 6.0 veya TOEFL sınavından eşdeğeri puan almış olmak.

Mezun Bursu (eğitim ücretinden %30 oranında muafiyet)

  1. Kadir Has Üniversitesi lisans programlarından mezun olmak;
  2. IELTS sınavından en az 5.5 veya TOEFL sınavından eşdeğeri puan almış olmak.

Başvuru ve Gereken Evraklar

Aşağıdaki linkte bulunan program başvuru formu doldurularak tarandıktan sonra formda belirtilen belgeler ve burs başvuru dilekçesi ile mehmet.unal@khas.edu.tr adresine iletilmelidir:

 

http://khas.coventry.ac.uk/wp-content/uploads/2014/05/KHAS-Coventry-University-App-Form.pdf

Burslar için Son Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2014

Bursların Açıklanma Tarihi: 11 Ağustos 2014