Khas Öğretim Üyelerine Proje Destekleri

16 Temmuz 2014 - Çarşamba
Khas Öğretim Üyelerine Proje Destekleri

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyeleri hazırladıkları araştırma projeleriyle 2014 yılında da desteklenmeye hak kazandılar.

İÇ KAYNAKLI PROJELER

2014-İK-01
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölmü öğretim görevlilerinden Dr. Elif Akben Selçuk TÜBİTAK tarafından verilen 3001 araştırma projesi desteğine hak kazandı. Dr. Selçuk’un yürütücüsü olduğu “Gençlerde Finansal Okuryazarlık Belirleyicileri: Türkiye'deki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma” başlıklı proje, 2014-İK-01 no ile STRAR kayıtlarına girdi.

2014-İK-02

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoinformatik ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Demet Akdoğan’ın araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından yürütülen 1001 programı kapsamında desteklenen projeler arasında yer aldı. Yrd. Doç. Dr. Demet Akdoğan’ın yürütücü olduğu “b2 Adrenerjik Reseptöründe Aktif ve İnaktif Hallere Geçişlerdeki Allosterik Mekanizmanın Araştırılması ve İlaç Tasarım Çalışmalarında Uygulaması” başlıklı proje 2014-İK-02 no ile STRAR kayıtlarına girdi.

2014-İK-03

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi misafir araştırmacılarından Dr. Billur Dokur TÜBİTAK tarafından verilen 2218 araştırma projesi desteğine hak kazandı. Dr. Dokur’un yürütücü olduğu “İstanbul'da Gezgin Göçmen Mutfakları: Yerel ve Küresel Kimliklerin Yemek Yolları Üzerinden Okuması” başlıklı 2014-İK-03 nolu projede Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Didem Kılıçkıran da danışman olarak yer almaktadır.

2014-İK-04

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Zeki Bozkuş TÜBİTAK tarafından verilen 1003 araştırma projesi desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Bozkuş’un yürütücüsü olduğu “Yüksek performanslı, Çok Büyük Ölçekli Beyin Simülasyonu İçin Runtime Sistemi” başlıklı proje 2014-İK-04 no ile STRAR kayıtlarına girdi.

 

DIŞ KAYNAKLI PROJELER

2014-DK-03

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, Global Bridges: Health Allience for Tobacco Dependence Treatment  kapsamında araştırma ve eğitim projesi desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun ortak yürütücü ve ülke koordinatörü olduğu “Türkiye’de Hastalık Özelinde Tütün Bırakma Çalışacak Hemşire ve Klinik Psikolog Kapasitesini Geliştirme” başlıklı proje 2014-DK-03 no ile STRAR kayıtlarına girdi.

2014-DK-02

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Meltem Ucal, UNDP tarafından yürütülen Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi kapsamında hibe desteğine hak kazandı. Doç. Dr. Ucal’ın yürütücüsü olduğu “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği” başlıklı proje, 2014-DK-02 no ile STRAR kayıtlarına girdi.

2014-DK-01

Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim üyelerinden Öğr.Gör. Özlem Özhabeş Avrupa Birliği tarafındanyürütülen Leonardo Da Vinci Programı kapsamında proje desteğine hak kazandı. Öğr.Gör. Özlem Özhabeş’in yürütücü olduğu “Yazarlar için Mesleki Eğitim” başlıklı proje 2014-DK-01 no ile STRAR kayıtlarına girdi.