Enerji Verimliliğinde Kadının Rolü Kadir Has Üniversitesi’nde Tartışıldı

21 Haziran 2014 - Cumartesi
Enerji Verimliliğinde Kadının Rolü Kadir Has Üniversitesi’nde Tartışıldı

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal’ın hazırladığı “Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Farkındalığı ve İklim Değişikliği“ başlıklı araştırma projesinin önemli çıktılarından biri olan “Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğinde Kadının Önemi Konferansı”nda iki gün boyunca enerji sektörünün önde gelen isimleri ve alanında uzman akademisyenlerle enerji verimliliği konusu masaya yatırıldı.

Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim’in ve Kadir Has Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Ucal’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği konferansta, Arçelik Enerji ve Çevre Yöneticisi Fatih Özkadı “Arçelik’te Enerji Verimliliği ve İklim Değişimi ile Mücadele”, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden ETK Uzman Yardımcısı Bilal Düzgün ‘Türkiye'de Enerji Verimliliği: Politika, Strateji, Hedefler ve İhtiyaçlar’, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nden Mary Lou O’NeilEnerji  Verimliliğinde Kadın ve İklim Değişikliği’, Enerji Verimliliği Derneği  Genel Sekreteri Yeşim Beyla da “Enerji Verimliliğinde Kadınların Rolü-Enerji Hanım’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü Projesi (EVUdP) Asistanı Birce Albayrak Coşkun ise Proje Anket Çalışmaları’nda Enerji Verimliliği Bilinirliğinin Cinsiyete Göre Karşılaştırmalı Sonuçlarını paylaştı.