“Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler”

17 Haziran 2014 - Salı
“Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler”

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Şule Toktaş ve Doç. Dr. Mary Lou O’Neil’in “Kadınların Mülk ve Miras Edinmesi: Kemalist Aydınlanma ve İslami Sosyolojik Süreçler” başlıklı kitap çalışması yayımlandı. Libra Kitapçılık ve Yayıncılık tarafından (http://www.librakitap.com.tr/content/view/428/219/) yayımlanan kitapta, kadınların ekonomik süreçlere varlık ve gayrimenkul edinimi şeklinde katılımı konu edinilmekte. Miras ve evliliğe dair hukuki rejimlere odaklanan kitapta İstanbul’da gerçekleştirilmiş saha çalışması verileri de paylaşılmakta.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Toktaş’ın daha önceden yayımlanmış uluslararası göç, kadın çalışmaları ve siyaset bilimi üzerine birçok araştırması bulunmakta. Proje kuruluşları tarafından araştırmaları desteklenen Tübitak Teşvik Ödülü sahibi araştırmacımız aynı zamanda bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi müdürü olarak görev yapan Doç. Dr. Mary Lou O’Neil’in sosyolojisi, medya ve kültür çalışmaları alanında çalışmaları bilimsel dergilerde yayımlandı. Halen Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü başkanlığını yürütmekte olan araştırmacı Üniversitemizde doktora programı koordinatörlüğü de yapmakta ve genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.