2013-2014 Akademik Yılı İçerisinde Mezun Olabilecek Öğrenciler

15 Mayıs 2014 - Perşembe

LİSANS MEZUNİYET TÖRENİ DUYURUSU

1-      2013-2014 yılı güz ve bahar yarıyılları sonunda ders planında belirtilen tüm dersleri alıp başarılı olan, bitirme projesini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üzeri olanlar.

2-      Bahar yarıyılı sonunda 1. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getiremediği için, tören tarihinde mezun durumda olmayan öğrencilerden aşağıda belirtilen durumda olanlar törene katılabileceklerdir:

· Staj zorunluluğu bulunan bölümlerde, tüm derslerini başarmış ancak henüz stajını tamamlayamamış olanlar.

· Yaz öğretimi veya tek ders sınavı sonucunda mezun olabilecek durumda olanlar (Bitirme projesi dahil olmak üzere, ders planında belirtilen derslerden en fazla 12 kredilik başarısız veya hiç alınmayan dersi bulunanlar).

NOT: Tek ders sınavına girebilmek için ilgili dersin alınıp FF ile başarısız olunması gerekmektedir.

3-      2012-2013 yılı sonunda yapılan Mezuniyet Törenine katılan öğrenciler 2014 Mezuniyet Törenine katılamayacaklardır.

 

LİSANSÜSTÜ MEZUNİYET TÖRENİ DUYURUSU

Üniversitemiz Lisansüstü Mezuniyet Töreni 21 Haziran 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.

Mezuniyet Törenine;

  • 2012-2013 Mezuniyet Törenine katılmamış ve o tarihten sonra Lisansüstü Programlardan mezun olanlar,
  • Öğrencisi oldukları programa ait tüm zorunluları yerine getirmiş  , tezi / projesini teslim etmiş ve  başarıyla savunmuş ve yüksek lisans için 2.50, doktora için 3.00 genel not ortalamasına sahip olanlar, katılabilirler.

REKTÖRLÜK