Destek Programları ve Birimler

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve mezunlarından oluşan girişimcilik ve yenilikçilik eko-sistemine yönelik çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla iNEO'nun bünyesinde dört birim kurulmuştur.

iNEO Start-Up Center:   Kadir Has Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve mezunlarının ticari girişimlerini ve/veya yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmeleri için gereken her türlü destek konusunda onlara yol göstermeyi amaçlayan iNEO Start-Up Center, bu doğrultuda girişimcilik ve yenilikçilik ihtiyaçlarına ilişkin eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenlemekte ve üniversite bünyesindeki girişimci ve yenilikçi oluşumların kamu ya da özel fonlarla buluşturulması için bir köprü görevi üstlenmektedir.     iNEO Teknoloji Transfer Ofisi:   Üniversitemizde yapılan bilimsel çalışmaların verimli ve hızlı biçimde ticarileşmesini sağlamayı hedefleyen iNEO Teknoloji Transfer Ofisi'nin görevi, akademisyen ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarının ticarileştirilme sürecini mümkün kılacak her türlü destek ve işbirliklerini sağlamaktır.      iNEO Patent Ofisi:   iNEO Patent Ofisi'nin temel görevi, üniversitemiz eko-sisteminde geliştirilecek her türlü fikir, yenilik ve buluşun fikri mülkiyet olarak koruma altına alınmasını sağlamaktır.     iNEO Bilgi Destek Merkezi:   Girişimcilik ve Yenilikçilik sürecinde öğrenci, akademisyen ve mezunlarımızın duyabileceği her türlü bilgi ihtiyacı için iNEO Bilgi Destek Merkezi hizmetinizdedir.