Aslı Ceylan Bebek KOCABIYIK
Director

Tel: 0212 533 65 32 -1176
E-mail : asli.kocabiyik@khas.edu.tr