Executive Board
  • Doç.Dr.Demet Akten Akdoğan (Enstitü Müdürü)
  • Yard.Doç.Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yrd.)
  • Yard.Doç.Dr. Esra Ağca Aktunç (Müdür Yrd.)
  • Prof.Dr. Hasan Dağ (Yönetim Bilişim Sistemleri ABD)
  • Yard. Doç.Dr. Hatice Bahar Şahin (Biyoinformatik ve Genetik ABD)
  • Yard.Doç.Dr. Bahar Delibaş (Bilgisayar Mühendisliği ABD)