Academic Board
  • Doç.Dr. Demet Akten Akdoğan (Enstitü Müdürü)
  • Yard.Doç.Dr. Gökhan Kirkil (Müdür Yrd.)
  • Yard.Doç.Dr. Esra Ağca Aktunç (Müdür Yrd.)
  • Prof.Dr. Erdal Panayırcı (Elektronik Mühendisliği ABD)
  • Prof.Dr. Feza Kerestecioğlu (Bilgisayar Mühendisliği ABD)
  • Prof.Dr. Hasan Dağ (Yönetim Bilişim Sistemleri ABD)
  • Prof. Dr. Kemal Yelekçi (Biyoinformatik ve Genetik ABD)
  • Doç.Dr. Ahmet Deniz Yücekaya (Endüstri Mühendisliği ABD)
  • Doç.Dr. Didem Kılıçkıran (Mimarlık ve Kent Çalışmaları ABD)