Adem Yanıkoğlu
Tel: +90 212 533 65 32  Extn:1232
adem.yanikoglu@khas.edu.tr