EDUCATION

Ph. D. 1999 Bilkent University, Dept. of Political Science, honors

Post-MA Study 1982 Columbia University, New York University

M.A. 1982 Hacettepe University, Dept. of Economics, honors

B.S. 1980 Gazi Üniversitesi, Dept of Civil Engineering, honors

Diploma T.E.D. Ankara College, honors

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

MESA, Middle East Studies Association

APSA, American Political Science Association

CAA, College Art Education

ACADEMIC INTERESTS

Major: Political Thought and Theory, Political Ideologies, Social Theory, Cultural Theory, Art Theory, Visual Ideology and Theory, Modern Turkish Politics, Popular Culture.

Minor: Modern Turkish Literature, Post-Structural Philosophy.

TEACHING ACTIVITIES

Turkish Politics in Political Theory

Post-1960 Turkish Art

Turkish Social Thought

Post-1960 Turkish Politics

Issues and Concepts in Contemporary Art

The Making of Modern Turkey

From Modern to Contemporary

Art Analysis

Vision-Representation-Cinema: New Politics-New Cinema

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Current Academic and Professional Experience

Assoc. Prof., Faculty of Arts and Social Sciences, Sabancı University, (1998-…)

Ertegun Professor Associate, NES Department, Princeton University

Executive Board Member, Sakıp Sabancı Museum, Sabancı University

International Advisors Board Member, Sakıp Sabancı Museum, Sabancı University

Advisory Board Member, Akbank Sanat

Member, Europa Nostra Turkey

Member, Istanbul Contemporary Board

Columnist, Sabah Daily

>Past Academic and Professional Experience

2005 Member of the Commencement Program Committee

2001-2005 Member of the Faculty Executive Board

2001-2005 Coordinator of the Visual Arts and Visual Communications Design Program

1999 Member of the POLS Program Coordination Committee

1999 Member of the Information Center Advisory Board

1998 Coordinator of the Student Activity Clubs

1998-2000 Head and the Founding Coordinator of Sabancı University, Foundations Development Program

1998 Prof., Sabancı University

1998-1999 Member of the Design Committee for the Sabancı University, Faculty of Arts and Social Sciences

1998-1999 Member of Academic Advisory Board, Sabancı University

1995-1998 Co-coordinator of the Service Course, Art and Culture, Bilkent University

1993-1998 Senior Instructor, Bilkent University, Faculty of Fine Arts, Dept. of Graphic Design

1991-1995 Chief Advisor, Ministry of Culture

1984-1990 Part-Time Instructor, Middle East Technical University, Faculty of Architecture

1982-1983 Research Assistant, Hacettepe University

>Other Professional Activities

2008-…. Advisory Board Member, Istanbul Cultural Capital of Europe

2005-…. Member of the BP National Pride Committee

2004-…. National Jury Member, İstanbul Film Festival

2003-…. Jury Member, Akbank Short Film Festival

2002-…. Member of the Advisory Board: Akbank Cultural Affairs

1998-…. Member of the Executive Board of the Turkish Historical Foundation

1997-…. Columnist of the Radikal, daily

1996-…. Member of the Executive Board, Turkish Social and Economic and Political Research Foundation

1995-…. Founding Member of the Social Democracy Foundation

1993-1995 Member of the Rotterdam Municipality Board of Arts and Culture

1993-1995 Chief Advisor to the Deputy Prime Minister

1992-1993 Chairman of Ministry of Culture, General Directorate of Publications

1992- Member of the Advisory Board of the Istanbul Foundation of Arts and Culture

1991-1995 Advisor to the Chairman of Social Democratic Populist Party

1977- Free lance writer, art critic

PUBLICATIONS

>

>Books

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-3 (Work in Progress)

Türkiye, Modernite ve Değişim: Toplumsal ve Kültürel Bir Değerlendirme (Work in Progress)

CHP ve Türk Sosyal Demokrasisi: Kökenler, İzlekler, Sorunlar (Work in Progress)

On Yapıtta 20. Yüzyıl Sanat (Work in Progress)

Breaking the Mirror: Turkish Politics and Modernity (Work in Progress)

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-2: 1920-1960, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2010.

Post Entelektüel Dönem ve Edebiyat, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2009.

Türk Siyasetinin Yapısal Analizi-1: Kavramlar, Kuramlar, Kurumlar, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Beyazlar Kirli, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2008.

Türk Sağı ve AKP, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2007.

ABD Bu 11 Eylülü Çok Sevdi: 11 Eylül Sonrası ABD, Türkiye ve Ortadoğu, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2006.

Cinsellik, Görsellik, Pornografi, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005.

Tarih Kültürü Affetmez: Türkiye’de 1990’lar ve Kültürel Dönüşüm Sorunsalı, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2004.

Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2003.

Sosyal Demokrasi Düşüncesi ve Türkiye Pratiği, İstanbul, Sodev Yayınları, 2003.

Sanatsal Gerçeklikler, Olgular ve Öteleri, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2002.

Postmoderniteyle Modernite Arasında Türkiye: 1980 Sonrası Zihinsel, Toplumsal, Siyasal Dönüşüm, İstanbul, Everest Yayınları, 2002.

Postmodernite Kuramları ve Geç Modernite Süreçleri, İstanbul, Everest Yayınları, 2002.

Türk Şiiri, Modernizm, Şiir, İstanbul, Büke Yayınları, 2002.

Cam Odada Oturmak, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 2002.

Postmodernite Kuramları ve Türkiye Pratiği, İstanbul, Sodev Yayınları, 2002.

Sağ, Türkiye ve Partileri, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Sosyal Demokrasi, Türkiye ve Partileri, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin, Ankara, İmge Yayınları, 1999.

Yahya Kemal Rimbeaud’yu Okudu mu? Erken türk Modernizması Üstüne Bir Deneme, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998.

Bir Sürekli Cehennem, İstanbul, Kavram, 1990.

>Book Chapters

“Political Eras and Varlık”, in Selections from Varlık, Deniztekin, Osman (ed.), İstanbul: Varlık Yayınları, September 2008.

“1990′larda Sanat ve Eleştiri”, in Çağdaş Sanat Konuşmaları 3 - 90’lı Yıllarda Türkiye’de Çağdaş Sanat, Çalıkoğlu, Levent (ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, August 2008, p. 79-115.

“From culture of politics to politics of culture: reflections on Turkish modernity”, in Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracies, Keyman, Emin Fuat (ed.), New York: Lexington Books, December 2007, p. 47-75.

“Türk Milliyetçi Romatizminin Sonu: Kurucu Modernist İdeolojinin Dönüşümü ve Yazınsal Söylem” (The End of the Turkish Romantic Nationalism: The Transformation of the Contitutive Ideology and The Literary Discourse), in Şerif Mardin’e Armağan, Öncü, A. and Tekelioğlu, O. (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, p. 105-154.

“Melih Cevdet Anday Şiirinde Temel İzlekler: Descartesçı Düşünce ve Sorunsallı Açısından Bir Yaklaşım”, in Güneşte Ayıklanmış: Melih Cevdet Anday Şiiri, Kahyaoğlu, Orhan (ed.), İstanbul: Nekitaplar, 2004.

“Sivillik, Etik ve Dilsel Kopuş Açısından Ece Ayhan Şiiri”, in Mor Külhani: Ece Ayhan Şiiri. O. Kahyaoğlu (ed.), İstanbul: Nekitaplar, 2004, p. 43-90.

“Mehmet Güleryüz Resminin Ekspresyonist Yakalşaımının Dinamikleri ve Düşünsel Arka Plana Heideggerci Bir Yaklaşım”, in Resme Bakan Yazılar, Artun, Ali (ed.), Istnbaul: Galeri Nev, 2004, p. 91-136.

“Twin Towers: Terrible Machine or the Reailty Questioned”, in 9/11: New York-Istanbul, Çiçekoğlu, Feide (ed.), Istanbul: Homer Kitabevi, 2004.

“Liberal Demokratik Kuramın Bir Bağlamı Olarak Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, in Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Anayasa, Gözaydın, ,İ. (ed.), İstanbul: İletişim, 2004, p. 36-68.

“Küreselleşme Dalgası ve Sosyo-Ekonomi-Politik Sonuçları”, in Dünyanın Bütün Sokaklarında İsyan, Akınhay, O. (ed.), İstanbul: Everest Yayınları, 2003, p. 126-165.

“The Cultural and Historical Foundation of Turkish Citizenship: Modernity as Westernization”, in Citizenship and Identity in a Globalizing World: European Questions, Turkish Experiences, Keyman, E. Fuat and İçsuygu, A. (eds.), London and New York: Routledge, 2003, p. 98-138.

“Twin Towers: ‘Terrible Machine’ or the Reality Questioned”, in 9-11 New York-Istanbul, Çiçekoğlu, Feride (ed.), İstanbul: Homer Kitabevi, 2003, p. 68-84.

“Bedri Baykam: A Cultural Guerilla”, in Behind and Beyond Paint, Baykam, B. (ed.), İstanbul: Piramit Yayıncılık, 2003, p. 58-101.

“Yeni Sanat Biçimleri, Küreselleşme ve Bazı Sorunlar”, in Özgürlüğün Bedeli: Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, Vassaf, G. (ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, p. 57-74.

“Milliyetçilik, Küreselleşme ve Sol”, in Özgürlüğün Bedeli: Mehmet Ali Aybar Sempozyumları, Vassaf, G. (ed.), İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 2003, p. 217-234.

“Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su. Türk Modernleşmesi Kurucu İradesine Yeni Bir Bakış” (Europe: The Xanadu of Turkish Modernization: A New Look at the Constitutive Will of the Turkish Modernity), in Liberaliz, Devlet, Hegemonya, Kahraman, Hasan Bülent and Keyman, E. Fuat (eds.), İstanbul: Everest Yayınları, 2002, p. 214-242.

“Bir Zihniyet, Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak Batılılaşma”, (Westernization as a Epistemology, Institution and Identity Constitutive), in Modernleşme ve Batıcılık, Kocabaşoğlu, Uygur (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, p. 125-137.

“Bir Zihniyet, Kurum ve Kimlik Kurucusu Olarak Batılılaşma”, in Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, 3. Cilt, Bora, Tanıl and Gültekingil, M. (ed.), 2000, p. 124-147.

“Je est un Autre: Turkish Literature in Transition Between National and Global Self”, in The Step-Mother-tongue, Yashin, M. (ed.), London: Middlesex University Press, 2000, p. 34-48.

“Üçüncü Yol Politikaları, Küreselleşme ve Türk Sosyal Demokrasisi” (Third Way Politics, Globalization and Turkish Social Democracy), in Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye, Yalçıntan, M.C. (ed.), İstanbul: Büke Yayınları, 2000, p. 115-132.

“Küreselleşme, Kültürel Değişim ve Türkiye” (Globalization, Cultural Change and Turkey), in Üçüncü Yol Arayışları ve Türkiye, Yalçıntan, M.C. (ed.), İstanbul: Büke Yayınları, 2000, p.257-274.

>Articles

“Kuvvetler Ayrılığı İlkesi ve Liberal Demokrasinin İç Kısıtlamaları: Anayasacılıktan

Demokrasiye”, Doğu Batı, May 2010, p. 128-157.

“The End of the ‘New’ As We Know It: Post-1990 and the ‘New’ Beginnings in Turkish Culture”, Third Text, Vol.22, No.1, January 2008, p. 21-34.

“The new politics in Turkey: A new model or a new understanding?’, MESA Annual Meeting, Boston 2007

“Turkey Since 2002 and Beyond 2007”, Private View, No. 12, Autumn 2007.

“Turkey and EU: Neighbors Afar”, Eurozine, March 2006, p. 1-22.

“Translating the Translation”, Eurozine, January 2006, p. 1-10.

"Demokrasiyi demokrasiyle aşmak ya da iktidarsız bir demokrasinin olasılıkları: Tocquvilleci demokrasi, toplumsal iktidar ve sivil toplum kaygıları", Doğu Batı, No.39, November 2006, p. 229-258.

“Komşuluğun Uzaklığı, Uzaklığın Komşuluğu: Türkiye ve Avrupa Birliği” (The Distance of Neighbors and the Neighborhood of Distances: Turkey and European Union), Varlık, December 2005, p. 7-17.

“Attila İlhan: Toplumsal Dönüşüm Sistematiği ve Modernist Edebiyatın Kurgusu” (Attila İlhan: The Systematic of the Social Metamorphosis and the Construction of the Modern Literature), Varlık, November 2005, p. 45-55.

"Leviathan liberalizm sularında görüldü: liberalizm-Hobbescu devlet gizli ilişkisine ussallık bağlamında Foucaultgil bir yorum", Doğu Batı, No.28, September 2005, p. 46-87.

“Devlet-toplum ilişkileri bağlamında hukukun normatif hükümranlığından siyasalın bağımsızlığına”, Hukuk ve Adalet, Vol. 1, No. 3, September 2005, p. 24-35.

“Kötülük, Yeraltı Edebiyatı ve Yerüstü”, (Evil, Underground Literature and Upperground), Varlık, No. 1169, February 2005, p. 7-17.

“Post-Fenomenolojik Devlet Tasavvuru: Hegelci ve Arendtçi Kısıtlamalar ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı” (Imagining the Post-Phenomenological State: The Hegelian and Arentian Shortcomings and the Possibility of Constructing a New Civil Society), Doğu-Batı, No. 21, Novermber-December-January 2002-2003, p. 45-61.

“Milliyetçilik, Sol ve Avrupa Birliği Süreci; Tarihsel Bir Kesit Sorunu”, Açılım, Aralık 2004, p. 22-36.

“Türk Edebiyatının (Romanının) Yercileşmesi Üstüne” (On the Secularization of Turkish Literature (Novel)), Gösteri, 248, 2003, p. 22-29.

“Post-Fenomenolojik Devlet Tasavvuru: Hegelci-Arendtçi Kısıtlamalar ve Yeni Bir Sivil Toplum İnşa Olanağı”, Doğu-Batı, 2002, p. 45-61.

“İçselleştirilmiş, Açık ve Kapalı Oryantalizm ve Kemalism” (Internalized, Manifest and Latent Orientalism and Kemalism), Doğu Batı, September 2002, p.

“Türk Siyasal Yaşamının Rousseaucu Kısıtlamaları Üstüne: Kant-Rousseau Bağlamında Bir Değerlendirme” (On the Rousseauian Constraints of Turkish Politics: A Kantian Interpretation), Toplum ve Bilim, September 2002.

“Yayıncılığın Kapitalistleşmesi Süreci Üstüne Görüşler” (Thoughts on the Capitalization of the Print Industry), Varlık, No. 1133. February 2002, p. 2-10.

“Yeni Toplumsal Edebiyat: İdeolojiden Söyleme” (New Social Literature: From Ideology to Discourse), Gösteri, 243, 2002, p. 22-28

“Neo-Romantik Bir Sanata Doğru” (Towards a Neo-Romantic Art), Gösteri, 241, 2002, p. 11-17.

“Bir Melezleşme Sorunsalı Olarak Geç 20. Yüzyıl Sanatı ve Beden” (Late 20th Century Art and Body as a Problematic of Hybridization), Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, No, 2, Septembre 2001, p. 1-11.

“Mekanın Yitimi, U-Realite ve Demokrasi-Medya ‘Olanaksızlık’ İlişkisi” (The Lost of the Space, U-Reality, The ‘Impossible’ Relation Between Democracy-Media), Varlık, No. 1125, Haziran 2001, p. 24-30.

“Avrupa: Türk Modernleşmesinin Xanadu’su. Türk Modernleşmesi Kurucu İradesine Yeni Bir Bakış” (Europe: The Xanadu of Turkish Modernization: A New Look at the Constitutive Will of the Turkish Modernity), Doğu Batı, No. 14, 2001/1, p. 8-27.

“Cumhuriyet Edebiyatı Epistemolojisi: Kısıtlamalar ve Bir Yaklaşım Önerisi” (The Epistemology of the Republican Literature: Constraints and a New Approach), Varlık, No. 1109, 2000, p. 45-52.

“Yitirilmemiş Zamanın Ardında A.H.Tanpınar ve Muhafazakar Modernliğin Estetik Düzlemi” (‘In Search of Time ‘Un-past’: A.H.Tanpınar and the Aesthetics of Conservative Modernity’), Doğu Batı, No. 11, 2000, p. 9-44.

>Selected Presentations at Professional Meetings

“Multiple Identities-Conscious Selves”, Europa Nostra Annual Meeting, Istanbul, June 2010.

“Tom Lantos Human Right Commission”, US Congress, Witnesss, November 2009.

“Political Transformation in Turkey”, Brookings Institute, Washington, DC, May 2008.

“From progressive conservatism to conservative progressivism in Turkish Culture”, Culture and Society in Modern Turkey, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel, 2007.

“Politics and Culture in Modern Turkey”, International Conference on Modern Turkey, Tel Aviv University, Moshe Dayan Center, Israel, May 2006.

“Çokkültürlü Demokrasi ve Siyasal Yurttaşlık”, Abant Konferansları, Paris, France, May 2006.

“The ‘Hidden Agenda’ of Political Islam in Turkey”, NES Seminars, Princeton University NES Department, Princeton, USA, April 2006.

“The Role of the EU in the Transforamtion of Democracy in Turkey: A Wider Angle”, EFPD-Radikal Workshop, İstanbul, June 2005.

“The Internal Paradox of Turkish Westernization”, Tel Aviv University Moshe Dayan Center Conference, Tel Aviv, Israel, April 2005.

“The Unending Story: Turkish Nationalism and its Internal Constarints”, Turkish-Armenian Working Group, Salzburg, Austria, April 2005.

“Siyasal Parti Kavramı ve Yeni Bir Demokrasi Olanağı”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Konferansı, Haziran 2005, Ankara.

“Türk Siyasetinde Muhafazakar Kısıtlamalar ve Liberal Dönüşüm Olanakları”, 4. Türk Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara, December 2004.

“Turkish Modernity and the Social Theory”, MESA 2004, San Francisco, USA, November 2004.

“Turkey and the EU in the Context of Globalization”, EFPD Conference on Turkey’s Membership to EU, Brussels, September 2004.

“The Politics of Culture and the Culture of Politics: The Transformation of the National Turkish Culture”, Art and Culture Group Fifth International Conference, Rotterdam, November 2004.

“The Tiresome Burden of Being a Citizen”, NES Talk Series, Princeton University, November 2004.

“Looking Turkey with Conservatism”, Seminar Held in University of Michigan, Ann Arbor, February 2004.

“A Face Re-shaped: Post-post-modern Turkish Novel”, NES Seminars, Princeton University, NES Department, February 2004.

“The Paradox of Turkish Conservatism”, Paper Presented at the 8th Turkish Social Sciences Conference, Ankara, 2003.

“When We Will All Be Transvestite: The Paradox of Turkish Conservatism”, Paper Presented to the Annual Meeting of MESA, 2003.

“Old Bodies in New Disguises: Turkish Left and the Structural Constraints of the ‘New Movements”, Paper Presented in History Matters Conference, New School University, New York, 2003.

“One Flew Over the Cuckoo’s Nest: Turkish Language Politics and Beyond”, Liberal Studies Conference, New School University, New York, 2003.

“The Mistake of Şeker Ahmet Paşa”, Paper Presented to the Annual Meeting of MESA, 2001.

>Seminars

“What is conservatism in Turkey?”, Princeton Seminars, Princeton University, May 2009.

“Turkish Cinema in Transition”, Turkish Table Talks, Princeton University NES Department, Princeton, USA, March 2005.

“Edebiyat mı Görsellik mi?”, METU Edebiyat Klübü Seminerleri, Ankara, May 2005.

“Türk Siyaset, Muhafazakarlık, Popülizm ve Siyasal İslam”, Sakarya Üniversitesi Konuşma Serisi, Sakarya, Mayıs 2005.

“Açların Gözbebekleri’ Sanatı Görecekler mi?”, Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Seminer Serisi, Ekim 2004.

“Bir Siyasal ve Toplumsal Kuram Bağlamı olarak Kentsel Dönüşüm”, Doktora Seminerleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Ocak 2004.

“Literature in Politics, Politics in Literature: Turkish Political Transformation and the Literary Sources”, NES Seminar, January 2004.

“An Inquiry into the Nature of the Politics of Right in Turkey”, Sociology Department Seminar Series, Michigan University, Ann Arbor, February 2004.

“Küreselleşme, Bölgeselcilik ve Bir Çatışma Alanı Olarak Kent”, Doktora Seminerleri, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mart 2004.

“Machiavelli ve Rönesans”, Sakıp Sabancı Müzesi Konuşmaları, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Nisan 2004.

“Hak Temelli Liberalizm ve İçsel Sorunları”, Arı Hareketi Gençlik Buluşması, Arı Grubu, Ankara, Nisan 2004.

“Le Terrible Machine’ or the Reality Questioned”, Shadows that Stalk. Hacettepe University, Dept. of American Culture and Literature, 20th Anniversary International Conference. Ankara, October 2002.

>

>Volumes Edited / Special Issues

Yasak Meyve Dergisi, Ankara: Komşu Yayınları, May 2003, p. 1-156.

>Book Reviews

Divan Edebiyatını İrdelemek: Sevgililer Çağı, by Andrews, Walter G. and Kalpaklı, Mehmet, Radikal, November 2005.

Hümanizm, Beşeri Bilimler ve Siyasal Olan, by Said, Edward, Virgül: Aylık kitap ve Eleştiri Dergisi, Vol.84, May 2005, p. 13-16.

Bir Kavganın Anatomisi, by Aronson, Ronald, Radikal Kitap, No.218, May 2005.

Kamusal Entelektüel ve Politika, by Keyman, Emin Fuat, Radikal Kitap, No.226, July 2005.

Sinan'dan Necipoğlu'na, by Necipoğlu, Gülru, Radikal, March 2006.

>

EXHIBITIONS AND DISPLAYS

“Canan Dağdelen”, Curator, Aksanat, January 2008.

“Günümüz Sanatçıları”, Curator, Aksanat, July 2006.

“İşleİş”, Curator, Aksanat, November 2005

“Adnan Yıldız”, Curator, Aksanat, 2004.

“Canan Dağdelen”, Curator, Aksanat 2004.

“Bayram Candan”, Curator, Aksanat, 2004

“Bahçe”, Participating Artist, November 2003.

Desen ve Macera”, Curator, Kasa Gallery, September 2002

PROJECTS

“Tanzimat and the Birth of the new Epistemology”, Conference, Princeton University, Princeton, USA, 2006.

“Texts of Turish Modernization”, Co-Project, Sabancı University-Princeton University, 2006-2010.

“2023 Yılında Türkiye’de Eğitim ve İnsan Kaynakları”, TUBITAK, 2003-2005.

HONORS AND AWARDS

2006 TUYAP 2006 Criticism Honor Award

2005-2006 Princeton University, Near Eastern Studies Dept. Ertegun Professor

2003 Columbia University Summer Fellowship

1905-1999 Tuition Waver Bilkent University

1993 USIS Young Leaders Program Affiliate

1982 Hacettepe University, Best M.A. Thesis Award

FOREIGN LANGUAGES

Fluent in English and Turkish, French (intermediary), Ottoman Turkish