CIES Müdüründen “Avrupa Günü” Mesajı – 9 Mayıs 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, CIES bugün Avrupa gününü anıyor ve kutluyor. Robert Schuman’ın II. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaşa geçen ve beraberinde dünyanın gördüğü en büyük barış projelerinden birine dönüşen, çığır açan, ileri görüşlü konuşmasından 68 yıl sonra dünden bugüne gerçekleşen başarıları hatırlamak önemli. İçinde bulunduğumuz çalkantılı, popülist ve geriye dönmeye meyilli zamanlarda Avrupa projesinin değerlerine ve fikirlerine olan ilgimizi kaybetmemeliyiz.

STK CLINIQUE: TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: PROJE YÖNETİMİ - 29 MAYIS 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır. 

STK CLINIQUE: CIES - ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ ORTAKLIĞIYLA STK YÖNETİŞİMİ - 22 MAYIS 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

STK CLINIQUE: Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi Eğitimi Sunumları

UNDP İstanbul Regional Hub ve Boğaziçi Üniversitesi’ ndeki Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı işbirliğinde, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi üçüncü STK Clinique’i Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi üzerine 18 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Buradan UNDP IRH tarafından eğitimde kullanılan sunumlara ulaşabilirsiniz.

STK CLINIQUE: IGAM (İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ) EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA; TÜRKİYE’ DE GÖÇ - 8 MAYIS 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda IGAM (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi) ortaklığıyla gerçekleşecek Türkiye'de Göç eğitimi 8 Mayıs'ta Kadir Has Üniversitesi Araştırma Merkezleri Binası'nda gerçekleşti.