2. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Konferansı 25 Yıllık Bağımsızlığın Ardından Sovyet Sonrası Sistem: Politik ve Sistematik Dinamikleri ve Riskleri Anlamak

Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES); Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, NATO Kamu Diplomasisi Bölümü, Ankara Politikalar Merkezi, ve Bosphorus Energy Club işbirliği ile “25 Yıllık Bağımsızlığın Ardından Sovyet Sonrası Sistem: Politik ve Sistematik Dinamikleri ve Riskleri Anlamak” konulu 2. Uluslararası İlişkiler Konferansı’nı bu yıl 13 – 14 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Başvuru Çağrısı: Türk Yunan Genç Liderler Güvenlik Sempozyumu

Güvenlik konulu Türk-Yunan Gençlik Sempozyumu (TYGS), 22-35 yaş aralığında olan 15 Türk ve 15 YunanUluslararası İlişkiler uzmanlarının (yüksek lisans öğrencileri, doktora adayları, genç akademisyenler ve uzmanlar) katılımı ile 14 – 18 Aralık 2016 tarihlerinde Selanik menşeili “Navarino Network” ortaklığı ve NATO Kamu Diplomasisi Birimi desteğiyle İstanbul'da gerçekleşecektir.

ABD - Iran İlişkileri ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı(JCPOA)’nın Yaptırımlara ve Bölgesel Ticarete Etkisi

Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES)  Beyaz Saray eski Iran Direktörü (2011 – 2013) ve Yaptırım Politikaları Koordinatörlüğü Müdür Yardımcısı (2013 - 2015) Richard Nephew’un “ABD - Iran İlişkileri ve Ortak Kapsamlı Eylem Planı(JCPOA)’nın Yaptırımlara ve Bölgesel Ticarete Etkisi” üzerine yaptığı konuşmaya ev sahipliği yaptı. Konuşmayı yuvarlak masa tartışması takip etti.

Avrupa Birliği ve Doğu Komşuları Çalışma Grubu Toplantısı

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Alman Marshall Fonu işbirliğiyle Karadeniz Bölgesi için bir AB stratejisine yönelik tavsiye ve uzman görüşlerinin bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturmuştur. Grubun dördüncü toplantısı 26 Mayıs 2016 Perşembe günü Alman Marshall Fonu'nun Brüksel ofisinde gerçekleşecektirildi.