STK CLINIQUE: SİBER GÜVENLİK VE KRİTİK ALTYAPI KORUMA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: SİBER GÜVENLİK - 18 HAZİRAN 2018

Yaşanan teknolojik devrimler, toplumların dönüşüm geçirmesine, bilgisayar ağları çerçevesinde ilişkilerin şekillenmesine neden olarak bugünkü ağ toplumlarını oluşturmuştur. Sosyal ve ekonomik hayatın kopmaz bir parçası haline gelen internet, bilgi ve iletişim alanındaki değişimlere kayıt kalınmamasına neden olmuş, hükümetlerin ve sivil toplumun kurum ve hizmetlerini siber alana taşımalarına yol açmıştır. Siber teknoloji, bilgi depolanma ve iletimi gibi imkan ve kolaylıklar sağlarken, bir yandan da özellikle son yıllarda yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla, 18 Haziran 2018 tarihinde, CIES STK Clinique, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile ‘Siber Güvenlik’ başlığında bir eğitim düzenledi.

Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası’nın Rolü

Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler başlıklı girişimin, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası’nın Rolü” başlıklı toplantısı 12 Haziran 2018 tarihinde 13:30-15:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Müthevelli Heyeti Odası’nda gerçekleşti. Toplantı, Sivil Toplum’dan, özel sektörden, akademiden ve uluslararası organizasyonlardan temsilcileri biraraya getirmeyi ve SKH’nin uygulanabilmeleri için partnerliğin neden önemli olduğunu tartışmayı amaçladı.

Rusya'nın Dış Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi (CIES), 7 Haziran Perşembe günü Brooking Enstitüsü ve  Peace Research Institute Oslo (PRIO) üyesi Profesör Pavel Baev’in katılımı ile Rusya'nın Dış Politikası ve Türkiye- Rusya İlişkileri üzerine bir panel gerçekleştirdi.    

KADIR HAS ÜNİVERSİTESİ - CIES - IHTIYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI - 5 HAZİRAN 2018

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay, temelde STK’ların kapasitelerini hedefleyen 2 ana konuya odaklandı: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağının niteliği. Kurumsal Kapasite başlığı altında; yönetim biçimi, fonlar (bütçe yönetimi), hukuki konular, insan kaynağı, iletişim ve prestij/bilinirlik/ marka değeri alt başlıkları için; İnsan Kaynağı başlığı altında bilgi ve beceri seviyesi konusunda güçlü ve zayıf yanlar; fırsatlar ve tehditlerin belirleneceği, katılımcı bir süreç içinde analizler yapıldı. Bu çalıştayda, farklı tipteki STK’ların değişen ihtiyaçlarının açığa çıkarılması hedeflendi.  

Geleceğe Dönüş? Ege’de Korku Politikası: Türkiye-Yunanistan-ABD İlişkileri üzerine yuvarlak masa toplantısı

Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CIES) ve Selanik Amerikan Koleji Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service eşsiz bir işbirliği girişimi ile, seçkin bir grup akademisyeni, diplomatı ve pratisyeni Türkiye Yunanistan ve ABD ilişkilerini irdelemek için bir araya getirdi.