STK CLINIQUE

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır. 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Medyanın Rolü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Asia Minor işbirliği ile “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Medyanın Rolü” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde medyanın nasıl bir rol oynadığı ve oynayabileceği sorusuna yanıt bulmaktı. Etkinlik 7 Mart Çarşamba günü 10:30-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleşti.

CIES ”İyi Yönetişim: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” Gençlik Komitesini Kuruyor

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi olarak İyi Yönetişim: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi projemizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin ayrılmaz bir parçası olan Gençliğin de projede proaktif rol oynaması için Yüksek Danışma Kurulu ile koordinasyon içinde çalışacak Gençlik Danışma Kurulu oluşturmaktayız. Söyleyecek sözün ve harekete geçecek motivasyonun varsa, grubumuzun bir parçası olmandan ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız.

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Asia Minor işbirliği ile “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Sivil Toplum Kuruluşları’nın Rolü” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde sivil toplum aktörleri olarak STK’ların nasıl bir rol oynadıkları ve oynayabilecekleri sorusuna yanıt bulmaktı. Etkinlik 21 Şubat Çarşamba günü 13:30-15:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleşti.

CIES Konuşmaları

CIES Konuşmalarının ikincisi "Çin'in Avrupa ve Orta Doğu Politikaları" üzerine, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP)'den Dr. George Tzogopoulos'un katılımı ile 1 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti.