Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası’nın Rolü

Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler başlıklı girişimin, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası’nın Rolü” başlıklı toplantısı 12 Haziran 2018 tarihinde 13:30-15:00 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Müthevelli Heyeti Odası’nda gerçekleşti. Toplantı, Sivil Toplum’dan, özel sektörden, akademiden ve uluslararası organizasyonlardan temsilcileri biraraya getirmeyi ve SKH’nin uygulanabilmeleri için partnerliğin neden önemli olduğunu tartışmayı amaçladı.

Rusya'nın Dış Politikası ve Türkiye-Rusya İlişkileri

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma Merkezi (CIES), 7 Haziran Perşembe günü Brooking Enstitüsü ve  Peace Research Institute Oslo (PRIO) üyesi Profesör Pavel Baev’in katılımı ile Rusya'nın Dış Politikası ve Türkiye- Rusya İlişkileri üzerine bir panel gerçekleştirdi.    

KADIR HAS ÜNİVERSİTESİ - CIES - IHTIYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI - 5 HAZİRAN 2018

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay, temelde STK’ların kapasitelerini hedefleyen 2 ana konuya odaklandı: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağının niteliği. Kurumsal Kapasite başlığı altında; yönetim biçimi, fonlar (bütçe yönetimi), hukuki konular, insan kaynağı, iletişim ve prestij/bilinirlik/ marka değeri alt başlıkları için; İnsan Kaynağı başlığı altında bilgi ve beceri seviyesi konusunda güçlü ve zayıf yanlar; fırsatlar ve tehditlerin belirleneceği, katılımcı bir süreç içinde analizler yapıldı. Bu çalıştayda, farklı tipteki STK’ların değişen ihtiyaçlarının açığa çıkarılması hedeflendi.  

Geleceğe Dönüş? Ege’de Korku Politikası: Türkiye-Yunanistan-ABD İlişkileri üzerine yuvarlak masa toplantısı

Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CIES) ve Selanik Amerikan Koleji Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service eşsiz bir işbirliği girişimi ile, seçkin bir grup akademisyeni, diplomatı ve pratisyeni Türkiye Yunanistan ve ABD ilişkilerini irdelemek için bir araya getirdi.  

CIES Müdüründen “Avrupa Günü” Mesajı – 9 Mayıs 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, CIES bugün Avrupa gününü anıyor ve kutluyor. Robert Schuman’ın II. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaşa geçen ve beraberinde dünyanın gördüğü en büyük barış projelerinden birine dönüşen, çığır açan, ileri görüşlü konuşmasından 68 yıl sonra dünden bugüne gerçekleşen başarıları hatırlamak önemli. İçinde bulunduğumuz çalkantılı, popülist ve geriye dönmeye meyilli zamanlarda Avrupa projesinin değerlerine ve fikirlerine olan ilgimizi kaybetmemeliyiz.