STK CLINIQUE: TRAVMA ÇALIŞMALARI DERNEĞİ EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: PSİKOLOJİK İLK YARDIM VE ÖZ BAKIM - 12 EYLÜL 2018

Psikolojik İlk Yardım; yakın bir zamanda bir kriz yaşamış, acı ve keder içinde olan kişiye sağlanan insani destek ve müdahale olarak; Türkiye’ de özellikle bu durumdaki kişilerle ilgili çalışma yürüten STK’lar için çok büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, acı ve insani olarak zor durumdaki kişilerle ilgilenen kişilerin de kendilerini bu durumlarda psikolojik olarak sağlıklı tutmaları zorlaşmaktadır. Bu sebeple 12 Eylül 2018 tarihli STK Clinique, ‘Psikolojik İlk Yardım ve Öz Bakım’ konusuna odaklanacaktır. Travma Çalışmaları Derneği Kurucu Üyesi Melis Demircioğlu; ilk derste Psikolojik İlk Yardım konusunda bir çerçeve çizecek; ikinci kısımda ise Psikolojik Öz Bakım konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşacaktır. 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE ANLAŞMA İNŞASI EĞİTİMİ - 28-30 EYLÜL 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi olarak Hollanda Başkonsolosluğu'nun desteği ile yürüttüğümüz "İyi Yönetişim için Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlenmesi" başlıklı projemiz kapsamında, gençlerin müzakere ve uyuşmazlık çözümü yeteneklerini güçlendirip anlaşma inşası için etkin birer aktör olmalarını sağlamak amacıyla, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde ‘Uyuşmazlık Çözümü ve Anlaşma İnşası’ eğitimi düzenleyeceğiz.     

STK CLINIQUE: HABİTAT DERNEĞİ EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI - 10 TEMMUZ 2018

Kalkınma konusu, Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar için en dikkat çekici konulardan biri olmuştur. 10 Temmuz 2018 tarihli STK Clinique, bu konuda fon veren ve büyük projeler yapmış iki farklı kurumdan temsilciyi ağırlayacaktır. İstanbul Kalkınma Ajansı Direktörü Mehmet Onur Partal, Bölgesel Kalkınma ve Fonlar hakkında bilgi paylaşacak; Habitat Derneği Kırsal Kalkınma Programı Bölgesel Kalkınma Uzmanı Sait Çetin ise STK’lar için Kalkınma Projeleri başlığında bir vaka analizi çalışması yapacaktır. 

STK CLINIQUE WRI TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER (DÜNYA KAYNAKLARI ENSTİTÜSÜ) EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: KENTLEŞME ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER - 22 HAZİRAN 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, 22 Haziran 2018 tarihli eğitimimizde, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler eğitim ortaklığıyla, Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler başlığına odaklandık. WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Yöneticisi Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, Yaşanabilir Kentler ve Ulaşım Çözümleri konusuna odaklandı. Eğitimin ikinci kısmında, Stratejik İletişim Koordinatörü Hande Küçükcoşkun Dönmez ve Dr. Çiğdem Çörek Öztaş önderliğinde interaktif kent tasarımı çalışması ile teori ve pratiği birleştirildi.

STK CLINIQUE: SİBER GÜVENLİK VE KRİTİK ALTYAPI KORUMA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA: SİBER GÜVENLİK - 18 HAZİRAN 2018

Yaşanan teknolojik devrimler, toplumların dönüşüm geçirmesine, bilgisayar ağları çerçevesinde ilişkilerin şekillenmesine neden olarak bugünkü ağ toplumlarını oluşturmuştur. Sosyal ve ekonomik hayatın kopmaz bir parçası haline gelen internet, bilgi ve iletişim alanındaki değişimlere kayıt kalınmamasına neden olmuş, hükümetlerin ve sivil toplumun kurum ve hizmetlerini siber alana taşımalarına yol açmıştır. Siber teknoloji, bilgi depolanma ve iletimi gibi imkan ve kolaylıklar sağlarken, bir yandan da özellikle son yıllarda yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla, 18 Haziran 2018 tarihinde, CIES STK Clinique, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile ‘Siber Güvenlik’ başlığında bir eğitim düzenledi.