STK CLINIQUE 27 MART İYİ YÖNETİŞİM EĞİTİMİ- TESEV ORTAKLIĞIYLA

27 Mart 2018 tarihli ikinci eğitim programımızda dersler, İyi Yönetişim alanında teori ve pratiği birleşti, katılımcıların interaktif katkı sunabileceği vaka ve atölye çalışmalarıyla desteklendi. Vaka ve atölye çalışmaları katılımcılar ve eğitimci için bir diyalog platformu olarak yeni bağlantıların kurulmasını sağladı. STK Clinique programları aynı zamanda alanlarında kendini yenileyen ve deneyimlerini akademik ve pratik alanda kuvvetlendiren seçkin eğitmenlerle tanışma, onların bilgi ve vizyonlarından ilham alma fırsatı sundu. 

İki Yeni CIES Commentary Yayınlandı

CIES Commentary, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin odaklandığı araştırma alanlarına yönelik konularla ilgili fikir yazılarından (1000-2000 kelime) oluşan bir yayın serisidir. Yazılarda kaleme alınan görüşler tamamen yazara ait olup, bağlı olduğu hiçbir kuruma isnat edilemez.

STK CLINIQUE

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır. 

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Medyanın Rolü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve Asia Minor işbirliği ile “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sivil Toplum: Medyanın Rolü” başlıklı bir panel düzenledi. Panelin amacı; Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde medyanın nasıl bir rol oynadığı ve oynayabileceği sorusuna yanıt bulmaktı. Etkinlik 7 Mart Çarşamba günü 10:30-12:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda gerçekleşti.

CIES ”İyi Yönetişim: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” Gençlik Komitesini Kuruyor

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi olarak İyi Yönetişim: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi projemizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projenin ayrılmaz bir parçası olan Gençliğin de projede proaktif rol oynaması için Yüksek Danışma Kurulu ile koordinasyon içinde çalışacak Gençlik Danışma Kurulu oluşturmaktayız. Söyleyecek sözün ve harekete geçecek motivasyonun varsa, grubumuzun bir parçası olmandan ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyarız.