STK CLINIQUE: IGAM (İLTİCA VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ) EĞİTİM ORTAKLIĞIYLA; TÜRKİYE’ DE GÖÇ - 8 MAYIS 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda IGAM (İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi) ortaklığıyla gerçekleşecek Türkiye'de Göç eğitimi 8 Mayıs'ta Kadir Has Üniversitesi Araştırma Merkezleri Binası'nda gerçekleşti. 

Mülteci Sorunu

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), 17 Nisan Salı günü 13:30-15:00 saatleri arasında B522 numaralı salonda bir çok bakımdan “Mülteci Sorunu”nu ele alan bir panele ev sahipliği yaptı.  

STK CLINIQUE: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE 2030 GÜNDEMİ EĞİTİMİ - 18 NİSAN 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) tarafından Hollanda Başkonsolosluğu Matra Programı desteğiyle, başlatılan “İyi Yönetişim için Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlenmesi” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen STK Clinique eğitimlerinin üçüncüsü 18 Nisan tarihinde Kadir Has Üniversitesi Araştırma "Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi Eğitimi" üzerine gerçekleştirildi.

Kalkınma Konuşmaları: Glokal Yaklaşım, Global Amaçlar & Lokal Çözümler - Hedefler için Ortaklıklar (SKH 17)

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES); Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği ve Asia Minor işbirliği ile Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine yönelik bir seri toplantı ve yemeği (her 6 haftada bir) içinde barındıran yeni bir girişim başlattı. Etkinliğin ilk toplantısı 21 Mart 2018 tarihinde 13:30-15:30 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Galata Salonu’nda, SKH’den 17.si olan Hedefler için Ortaklıklar üzerine gerçekleştirilecek. Toplantı, sivil toplumu, özel sektörü, akademiyi, kamu kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları bir araya getirerek SKH’nin uygulanabilmesi için ortaklığın neden önemli olduğunu tartışmayı amaçlamakta. Etkinlik, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Paydaş Platformu’nun lansman etkinliği olarak organize edilmiştir ve  proje, paydaş platformuna katkıda bulunmak isteyen özel sektör, akademi, sivil toplum ve kamu sektörünün katkılarına açıktır.