Araştırma Ortaklarımız

 Igor Delanoë

Igor Delanoë (Fransa/Rusya), Modern ve Karşılaştırmalı Tarih alanındaki doktorasını Fransa’da, Nice Sophia Antipolis Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora tezi 18. yy.’ın sonundan bu yana Akdeniz coğrafyasındaki Rus çıkarları ve varlığı üzerine odaklanan Igor, son dönemdeki araştırmalarını Rusya’nın savunma ve güvenlik konuları, Rusya’nın Karadeniz ve Orta Doğu politikası ile Sovyetler Birliği sonrası oluşan ülkelerin ve Rusya’nın jeopolitiği üzerine yoğunlaştırmıştır. Igor, doktora sonrası çalışmalarına Harvard Üniversitesi bünyesindeki JFK Ukrayna Araştırmaları Enstitisü’nde devam ederek araştırma alanını Amerika Birleşik Devletleri’nin Karadeniz alanındaki güvenlik ve çıkar meselelerini kapsayacak şekilde genişletmiştir. Harvard Üniversitesi Ukrayna Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacı olan Igor, aynı zamanda Russian International Affairs Council için blog yazmaktadır.

Uzmanlık alanları: Rusya güvenlik ve dış politikası, Karadeniz ve Akdeniz güvenliği, denizcilik tarihi. 

Agapi Kandylaki

Agapi Kandylaki (Yunanistan), Yunanistan’da bulunan Trakya Demokritos Üniversitesi’nde Sosyal Yönetim ve Siyasal Bilimler Bölümü’nde Sosyal Hizmet ve Çokkültürlülük dalında Doçent olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları; Yunanistan ve Avrupa Birliği’ndeki azınlıklar (Müslüman ve Romanlar), özellikle de eğitim alanında toplumsal içerme politikaları, toplumsal cinsiyet konuları ve çocukların korunması (istismar ve sömürmeye karşı önlem ve mücadele) üzerine yoğunlaşmıştır. “İnsan Hakları Sosyal Hizmeti”, “Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet ve Küreselleşme” gibi konular üzerine yazan Kandylaki, son dönemde Yunanca “Çokkültürlü Bir Ortamda Sosyal Hizmet” başlıklı kitabını yayınlamıştır. Bunun yanı sıra, göç politikaları, azınlıkların topluma dahil edilmesi gibi konularda da makaleler yayınlamıştır. Şimdilerde, “Trakya’daki Müslüman Azınlığın Gözünden Yunanistan’daki Ekonomik Kriz” konulu bir proje üzerinde çalışmaktadır. 2011 Ekim – 2012 Ocak tarihleri arasında LSE Hellenic Observatory’de misafir araştırmacı olarak bulunmuş; 2014 Ekim’inden bu yana ise yerleşik olmayan araştırmacı olarak İsviçre’nin Basel kentindeki Uygulamalı Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne ve araştırma ortağı olarak da Kadir Has Üniversitesi’ne bağlı bulunmaktadır.

Uzmanlık alanları: Sosyal hizmet, Çokkültürlülük, Azınlıklar için toplumsal içerme politikaları.

Annedith Schneider

Annedith Schneider (ABD) doktorasını Cornell Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Cezayir Savaşı’nda ulusal ve toplumsal kimlik üzerine yaptığı doktora araştırması, Jacob K. Javits Bursu tarafından 4 yıl boyunca desteklenmiştir. Kendisi aynı zamanda Yale Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat üzerine tamamladığı lisans eğitimini derece ile bitirmiştir. Schneider'ın, 1997'den beri Türkiye'de geçen hayatının 16 yılı Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Programı üyeliğini de içermektedir. Araştırmaları, 2009’dan bu yana, Fransa’da yaşayan sonraki nesil Türk göçmenlerin tiyatro, müzik ve edebiyat kültürleri gözünden entegrasyonu ve aidiyeti üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırmaları; Türklerin yaratıcı çalışmalarının daha incelikli bir entegrasyon sunduğunu ve bunun da daha incelikli bir politika yürütülebilmesini sağladığını savunmaktadır. Türk göçleri üzerine olan çalışmaları, TÜBİTAK ve Alman Ulusal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından destek sağlanmıştır. Manchester University Yayınlarından çıkacak olan Turkish Immigration, Art and Narratives of Home in France kitabında göçmenlerin ve onların nesillerinin “başarısı” üzerine kültürel açıdan bir değerlendirme sunmaktadır. Uluslararası dergi ve kitaplarda pek çok makalesi yayınlanan Annedith, uluslararası dergilerde uzman olarak da hizmet vermiştir.

Uzmanlık Alanları:  Göç ve Kültür; Avrupa’ya Türk Göçleri; Avrupalı Kimliği; Göçmen Aidiyeti; Kültürel Çalışmalarda Hane ve Misafirperverlik; Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. 

Ali Ercan Özgür

Ali Ercan Özgür (Türkiye) Marmara Üniversitesi’nde “AB Gözetiminde Türkiye’deki Kalkınma Ajansları” üzerine doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan Ali Ercan, Birmingham Üniversitesi’nden Yönetişim ve Kalkınma Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir. IDEMA  Uluslararası Kalkınma Ortakları şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Ali Özgür, aynı zamanda Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin genel sekreterliğini yürütmektedir. Öncesinde Türkiye’deki Amerikan Ticaret Odası’nın direktörlüğünü de yapmış olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum oluşumlarında yer almıştır. Bunlar arasında Habitat Yönetişim ve Kalkınma Merkezi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı yer almaktadır.

Uzmanlık alanları: Sürdürülebilir kalkınma,  bölgesel kalkınma, yerel yönetimler ve şehirler, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik, sivil toplum ve hükümetdışı örgütler.

Dimitris Xenakis

Dimitris Xenakis (Yunanistan) Girit Üniversitesi’nde Uluslararası Politika Bölümü’nde öğretim üyesidir. Exeter Üniversitesi’nden doktora derecesini almış olan Dimitris’in doktora tezi, Avrupa Çalışmaları Yunan Üniversiteler Birliği tarafından Avrupa Çalışmaları Ödülü’ne layık görülmüştür. Atina’da bulunan Avrupa Çalışmaları Yunan Merkezi’nde Avrupa-Akdeniz Politika Birimi direktörlüğü, yine Atina’da bulunan Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde başkan yardımcılığı ve Savunma Analizleri Enstitüsü’nde Bilimsel Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevleri yürüten Dimitris, çeşitli uluslararası araştırma ağlarına da üyedir. Akademik yayınlar için hakemlik de yapan Dimitris’in yayınları arasında The emerging Euro-Mediterranean system (D. Chryssochoou ile birlikte, MUP, 2001), The Politics of Order Building in Europe and the Mediterranean (DAI, 2004), Global Europe? International Dimensions of the EU (M. Tsinisizelis ile birlikte, Sideris, 2006), European Polity: The Art of Synarchy (D. Chryssochoou ile birlikte, Savalas, 2010) ve Guidelines in the Study of International Relations (K. Lavdas ve D. Chryssochoou ile birlikte, Sideris, 2010) yer almaktadır. Aynı zamanda, Mediterranean QuarterlyCambridge Review of International Affairs, Perceptions ve the Review of International Affairs yayınlarında makaleleri yayınlanmıştır.

Uzmanlık alanları: Akdeniz güvenliği ve politikası, Yunanistan dış politikası, AB dış ilişkileri.