İyi Yönetişim için Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlenmesi

İyi Yönetişim için Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlenmesi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Hollanda Başkonsolosluğu Matra Programı desteğiyle, “İyi Yönetişim için Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlenmesi” başlıklı yeni bir projeye başlamıştır.

Projenin amacı, güçlü bir sivil toplum demokrasinin temelidir anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesidir. Toplumdaki bütün aktörlerin katılımı olan iyi yönetişim olmadan demokrasinin gerçekleşmesi düşünülemez.

Projenin iki önemli çıktısı olacaktır. Birincisi, yuvarlak masa uzman toplantısı ve çalıştaylar sonucu hazırlanacak olan ihtiyaç değerlendirme raporu, ikincisi kapasite geliştirme faaliyetleridir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için “Klinik” adlı kapasite geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Gençlik projenin odak konularından biridir ve proje gençlerin sivil topluma katılımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, gençlere yönelik Genç Liderler Eğitim Programı, ve Çatışma Çözümü ve Uzlaşma Eğitim Programları düzenlenecektir.  Bunlara ek olarak, projede öğrencilere önceden belirlenen STKlarda staj imkanı sağlanacaktır.

Proje faaliyetleri 31 Aralık 2017 tarihinde başlayarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecektir.

Proje Websitesi