Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Mimarisi: Jeopolitik Sıçramaları, Bölgesel Düzeni ve Ulusal Dönüşümleri Anlamak

                   

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) işbirliği ile 15 Mayıs 2017, Pazartesi günü Galata Salonunda MENERA projesi kapsamında “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Mimarisi: Jeopolitik Sıçramaları, Bölgesel Düzeni ve Ulusal Dönüşümleri Anlamak” başlıklı konferansı düzenledi.

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Mimarisi: Jeopolitik Sıçramaları, Bölgesel Düzeni ve Ulusal Dönüşümleri Anlamak” üzerine kurulu MENERA projesi, jeopolitik düzeni ve ulusal dönüşümleri, bu dönüşümlerin arkasındaki güçler ışığında anlamaya çalışırken, iç ve dış dinamiklere AB uyum prosedurleri ve politikaları eşliğinde ışık tutuyor.

Bunu, her şeyi kapsayan tek bir soru ile yapmayı amaçlayan proje; bölgenin jeopolitik geleceği merkez tarafından mı yoksa çevre tarafından mı yada bunların bir kombinasyolu olarak mı tanımlanacak? Proje bunu ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere üç bölümde ele alıyor.

Konferans herkesin katılımına açık gerçekleşti ve dili İngilizceydi.

Konferans Programı

Fotoğraflar

*This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 693244