Amerikan Çalışmaları Semineri: ”Yurtta ve Dünyada Amerika”

                 

Amerikan Çalışmaları Semineri:
"Yurtta ve Dünyada Amerika"

Kadir Has Üniversitesi, 27 – 29 Nisan 2017

Seminer Yöneticileri
Doçent Dr. Dimitrios Triantaphyllou, Bölüm Başkanı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi
Doçent Dr. Mary Lou O’Neil, Bölüm Başkanı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Kadir Has Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES) 3 gün süren “Yurtta ve Dünyada Amerika” başlıklı Amerikan Çalışmaları Seminerini düzenledi. Seminer politika, kültür sanat, dış politika konularına değinirken interaktif derslerden panel tartışmalarından, ve bügünün Amerikasını anlatan film gösteriminden oluştu.

Türkiye ve Amerika ilişkilerine olan güçlü ilgiyi azımsamak mümkün değil. Bu iki ülkenin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri gerekmekte. Türkiye içinde Amerika’yı anlamak ne kadar şart ise, bugünün uluslararası düzeninin akıcışkanlığında Amerika’nın ve Batı’nın “bize karşı onlar”dan daha fazlası olduğunu anlamak da önemli. Bu bağlamda, Amerika’yı demokrasisi ve kurumlarının işleyisi, kültür sanatı; edebiyat, film ve sanatsal çalışmalara desteği ile anlamak ülkenin gelişiminin ve değerlerinin nasıl şekillendiğini ve güçlendiği konuları üzerinden anlamak önemli. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Amerikan politikasının, kültür sanat ve dış politika gibi prizmalar üzerinden öğrenileceği bir fırsat yaratmayı amaçlıyor. Bu şekilde iki ülke arası anlayış, demokrasi algısı ve farkındalığı artırabilir ve Türkiye Amerika ilişkilerini şekillendiren etkenleri anlayabiliriz.

Bu Amerikan Çalışmaları Semineri Amerikan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

25 Türk öğrenci ve genç profesyonelin (20 ile 35 yaş) katılımı ile gerçekleşecek seminerin katılımcıları başvuru süreci sonucu seçildi.

Katılımcıların aşağıda listelenen kriterlere uyması beklenmekte:

  • 20-35 yaşlarındaki Türk öğrenciler ve genç profesyoneller (1982 – 1997 yılları arasında doğmuş)
  • Amerikan dış politikası, sanat kültür ve siyaset alanlarına ilgi duyan
  • Türkiye ile Amerika arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmeye istekli
  • Akıcı İngilizce konuşan ve yazan

Programın dili İngilizcedir.

Program

Konuşmacı Biyografileri

Fotoğraflar