2016 Türk - Yunan Genç Liderler Sempozyumu

Türk Yunan Genç Liderler Sempozyumu
14 - 18 Aralık 2016

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türk-Yunan Genç Liderler Ortaklığı Girişimi kapsamında, NATO Kamu Diplomasisi Birimi desteğiyle 2. Türk-Yunan Genç Liderler Güvenlik Sempozyumunu düzenlemiştir. Güvenlik konulu Türk-Yunan Gençlik Sempozyumu (TYGS), 22-35 yaş aralığında olan 15 Türk ve 15 YunanUluslararası İlişkiler uzmanlarının (yüksek lisans öğrencileri, doktora adayları, genç akademisyenler ve uzmanlar) katılımı ile 14 – 18 Aralık 2016 tarihlerinde Selanik menşeili “Navarino Network” ve  Istanbul menseili Columbia Global Centers | Istanbul ortaklığı ve NATO Public Diplomacy Division sponsorluğuyla İstanbul'da gerçekleşti.

Sempozyum, genç Türk ve Yunan Uluslararası İlişkiler uzmanlarını biraraya getirerek birlikte üretme, diyalog ve ağ kurma olanağı sağladı. Proje, Yunan ve Türk gençleri arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirme, iki ülke arasında yakınlaşma sürecinin bir parçası olarak ilişkilerin gelişmesinde, birbirlerini daha iyi anlamalarında ve aralarında güven inşaa etmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

14 Aralık 2016 Çarşamba günü açılış paneli gerçekleşen etkinlikte, Dimitrios Triantaphyllou, Türk Elitlerinin Türkiye’nin dünyadaki yeri, Yunanistan Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri algısını anlamaya yönelik düzenlenen araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Bahsi geçen sunum, 2014 yılında Dimitrios Triantaphyllou ve Kostas Ifantis tarafından London School of Economics Hellenic Observatory için yapılan Yunan Elitlerinin Yunanistan’ın dünyadaki yeri, Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algısı başlıklı anket çalışmasının ilgili sonuçlarını da kapsamaktadır.

Sunum sonrasında,iki seçkin Uluslararası İlişkiler akademisyeni ve Türk-Yunan uzmanı olan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Kadir Has ve Atina Panteion Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kostas Ifantis’in katılımlarıyla, bölgesel ve kürsel durumu ele alan “Yeni Güvenlik Tehditleri” başlıklı panel ile devam etti.

Sonraki dört gün boyunca düzenlenen toplantılar kapalı oturum şeklinde devam ettiler. Oturum başlıklarından biri, Türk-Yunan Forumu katılımcılarının Colombia Global Merkez’inde gerçekleştirdikleri Türk-Yunan İlişkileri'idi. Aralık 2015 tarihinde Selanik’de gerçekleştirilen 1. Sempozyum’un Türk ve Yunan mezunları tarafından yönetilecek diğer oturum ikili ilişkilerde gençlerin bakış açısını eldı. Oturumlardan bir diğeri ise gazetecilerin bakışaçısını anlamaya yönelikti. Sempozyum, katılımcılar arası diyalogu canlı tutmaya ve ortak projeler üretilmesine yardımcı olan, uzman bir eğitmen tarafından yönetilen “Birebir Atölye Çalışmaları” ile sona erdi.

CIES  proje ortakları Selanik merkezli Navarino Network,Colombia Global Center ve NATO Kamu Diplomasi Birimi’dir. 

Etkinlik Programı

Etkinlik Afişi

Yeni Güvenlik Sorunları Panel Videosu

Etkinliğin Basına Yansımaları

"2nd Greek - Turkish Young Leaders Symposium on Security" (Güvenlik Konulu Türk - Yunan Genç Liderler Sempozyumu) [İngilizce]
Pusula Akademi
14 Aralık 2016

Türk ve Yunan gençleri iki ülke arasındaki sorunlara çözüm arıyor
Hürriyet
15 Aralık2016

"Greek and Turkish Students Discussed the Future of the Mediterranean" (Türk ve Yunan Öğrenciler Akdeniz'in Geleceğini Tartıştı) [İngilizce]
Columbia Global Center
16 Aralık 2016

Fotoğraflar

 Bu etkinlin NATO Kamu Diplomasisi Birimi tarafından desteklenmektedir.