2015 Türk - Yunan Genç Liderler Sempozyumu

9 - 13 Aralık 2015

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES), Türk-Yunan Genç Liderler Ortaklığı Girişimi kapsamında NATO Kamu Diplomasisi Birimi desteğiyle Güvenlik alanında Türk-Yunan Gençlik Sempozyumunu düzenlemiştir. Sempozyum, genç Türk ve Yunan Uluslararası İlişkiler uzmanlarını biraraya getirerek birlikte üretme, diyalog ve ağ kurma olanağı sağlamıştır. Proje, Yunan ve Türk gençleri arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirme, iki ülke arasında yakınlaşma sürecinin bir parçası olarak ilişkilerin gelişmesinde, birbirlerini daha iyi anlamalarında ve aralarında güven inşaa etmeye katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Güvenlik konulu Türk-Yunan Gençlik Sempozyumu (TYGS), 22-35 yaş aralığında olan 15 Türk ve 15 YunanUluslararası İlişkiler uzmanlarının (yüksek lisans öğrencileri, doktora adayları, genç akademisyenler ve uzmanlar) katılımı ile 9-13 Aralık 2015 tarihlerinde “Navarino Network” ortaklığıyla Selanik’te gerçekleşmiştir. Sempozyum, “Güvenlik Kavramı”, “NATO’nun Politika Öncelikleri” ve “Türk-Yunan İlişkileri” başlıklı oturumlardan ve Yapılandırılmış Diyalog Çalıştayı’ndan oluşmuştur. Yapılandırılmış Diyalog Çalıştayı, Türk ve Yunan eğitmenlerin kolaylaştırıcılığında yürütülerek katılımcıların birlikte proje üretmelerine olanak sağlamıştır.

Sempozyomun dili İngilizce’dir.

Programa buradan ulaşabilirsiniz.

Sempozyumdan Basına Yansıyanlar

"Türk Yunan Gençler Buluştu"(Türkçe)
Posta
Yaşar Özay
15 Aralık 2015