KADIR HAS ÜNİVERSİTESİ - CIES - IHTIYAÇ ANALİZİ ÇALIŞTAYI - 5 HAZİRAN 2018

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenleyecektir. Bu çalıştay, temelde STK’ların kapasitelerini hedefleyen 2 ana konuya odaklanacaktır: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağının niteliği. Kurumsal Kapasite başlığı altında; yönetim biçimi, fonlar (bütçe yönetimi), hukuki konular, insan kaynağı, iletişim ve prestij/bilinirlik/ marka değeri alt başlıkları için; İnsan Kaynağı başlığı altında bilgi ve beceri seviyesi konusunda güçlü ve zayıf yanlar; fırsatlar ve tehditlerin belirleneceği, katılımcı bir süreç içinde analizler yapılacaktır. Bu çalıştayda, farklı tipteki STK’ların değişen ihtiyaçlarının açığa çıkarılması hedeflenmektedir.  

Geleceğe Dönüş? Ege’de Korku Politikası: Türkiye-Yunanistan-ABD İlişkileri üzerine yuvarlak masa toplantısı

Avrupa Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (CIES) ve Selanik Amerikan Koleji Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service eşsiz bir işbirliği girişimi ile, seçkin bir grup akademisyeni, diplomatı ve pratisyeni Türkiye Yunanistan ve ABD ilişkilerini irdelemek için bir araya getirdi.  

CIES Müdüründen “Avrupa Günü” Mesajı – 9 Mayıs 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi, CIES bugün Avrupa gününü anıyor ve kutluyor. Robert Schuman’ın II. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaşa geçen ve beraberinde dünyanın gördüğü en büyük barış projelerinden birine dönüşen, çığır açan, ileri görüşlü konuşmasından 68 yıl sonra dünden bugüne gerçekleşen başarıları hatırlamak önemli. İçinde bulunduğumuz çalkantılı, popülist ve geriye dönmeye meyilli zamanlarda Avrupa projesinin değerlerine ve fikirlerine olan ilgimizi kaybetmemeliyiz.

STK CLINIQUE: CIES - ARGÜDEN YÖNETİŞİM AKADEMİSİ ORTAKLIĞIYLA STK YÖNETİŞİMİ - 22 MAYIS 2018

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını desteklemek üzere günlük eğitimler düzenleyecektir. Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir.Eğitim konuları hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara odaklanmaktadır.

STK CLINIQUE: Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi Eğitimi Sunumları

UNDP İstanbul Regional Hub ve Boğaziçi Üniversitesi’ ndeki Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı işbirliğinde, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi üçüncü STK Clinique’i Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi üzerine 18 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Buradan UNDP IRH tarafından eğitimde kullanılan sunumlara ulaşabilirsiniz.