Zorunlu Dersler

NS 501 Medya ve İletişim Kuramları (3 kredi)

NS 502 Yeni Medya Kuramları (3 kredi)

NS 503 Dijital Medyanın Temelleri (3 kredi)

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

Seçmeli Dersler

NS 504 Etkileşimli Eğlence ve Oyun Tasarımı (3 kredi)

NS 505 Mobil Medya (3 kredi)

NS 506 İnternet ve Mobil Pazarlama (3 kredi)

NS 507 Sosyal Medya (3 kredi)

NS 508 İnternet Yayıncılığı (3 kredi)

NS 509 Yeni Medya Yönetimi (3 kredi)

NS 510 Siber Kültür ve Sanal Kimlik (3 kredi)

NS 513 Kullanıcı Deneyimlemesi (3 kredi)

NS 518 Dijital Tasarım Stüdyosu (3 kredi)

NS 535 Medya Arkeolojisi (3 kredi)

Tezli Program Toplam 24 Kredi/Tezsiz Program Toplam 30 Kredi