Program Direktörü Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ

Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından 2009 yılında açılmış olan ve Türkiye’de bir ilk olan "Yeni Medya Yüksek Lisans Programı"nın amacı öğrencileri, medya, kültür ve iletişim sektörlerine ilişkin uygulamalı bilgi ve deneyimle donatmak ve medya ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeleri güncel olarak takip eden ve bu gelişmeleri mesleklerine de uyarlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir.

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni iletişim ortamları dünyada ve Türkiye’de toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi değişimlere yol açmıştır. Bu gelişmeleri takiben yeni oluşan iletişim ortamında yeni uzmanlık dalları oluşmuş ve bu dallarda hem dünyada hem de ülkemizde kalifiye eleman açığı olmuştur. Bu programın amacı 21. yüzyılın iletişim ve medya uygulayıcılarını uzmanlık alanlarına göre yetiştirmektir.

Eğitim dili İngilizce’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Başvuru Kriterleri

İletişim: Ar. Gör. Özgü Hazal Ertaş, ozgu.ertas@khas.edu.tr