Anabilim Dalı Başkanı:
Doç. Dr. Ayşe Erek

İletişim:
designMA@khas.edu.tr

Günümüzde hızla değişen toplumsal ve teknolojik koşullar tasarımcıya yeni sorumluluklar yüklemiştir. Tasarımcı yalnızca içinde bulunduğu dünyayı ve insanı doğru kavrayıp onların ihtiyaçlarını tasarlamakla kalmayan aynı zamanda olası dünyalar için yeni hayallerin yolunu açan,  yenilikçi, meraklı bir araştırmacıdır.

Kadir Has Üniversitesi Tasarım YL programı, tasarımın analitik ve yaratıcı bir düşünme biçimi olduğu gerçeğinden yola çıkarak, sanat pratik ve uygulamalarının dahil olduğu geniş bir uygulama ve araştırma çeşitliliği sunmaktadır. Öğrencilere sosyal,  toplumsal, ekolojik, teknolojik, kültürel sorunları farklı bağlamlar içinde değerlendirme olanağı sunarken, öğrenciyi karmaşık sosyal konuları ele almaya cesaretlendirmeyi de hedefler. Program bu çerçevede sorunları ve ihtiyaçları sorunsallaştırabilen, problemleri tanımlamayarak çözüm önerilerini eleştirel, deneysel, katılımcı, yaratıcı ve özgün yöntemlerle araştırma ve uygulama alanlarına yeni yaklaşımlarla aktarabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tasarım Yüksek Lisans Programı disiplinler-arası olmanın ötesinde, disiplinler arası çapraz etkileşimlere olanak tanıyan bir içerik ve üretim alanı sunar. Öğrenciler bireysel araştırma ve uygulama programlarını oluşturabilecekleri geniş bir atölye ve seçmeli ders önerisi sağlamaktadır.

Öğrenciler, bu yapı çerçevesinde uzmanlaşmak istedikleri çalışma alanlarını seçebileceklerdir. Program, ileri tasarım araştırmaları çatısı altında odaklanmış dört (4) farklı çalışma alanı sunmaktadır:

Bu alanlardaki çalışmalar programın yetkin akademik kadrosu tarafından yönetilmektedir. Tasarım Yüksek Lisans programının eğitim dili İngilizcedir.

Program tüm tasarım alanlarından ve alan dışından başvuracak adaylara açıktır. Öğrenciler programı Tezli veya Tezsiz eğitim seçenekleriyle tamamlama olanağına sahiptir.