Zorunlu Dersler

FD 501 Dramaturji ve Performans (3 Kredi)

FD 502 Performans Araştırmaları (3 Kredi)

FD 504 Türkiye Sineması Araştırmaları (3 Kredi)

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

Seçmeli Dersler

FD 505 Yönetmenin Sanatı I : Dramaturji (3 Kredi)

FD 506 Yönetmenin Sanatı II : Performans (3 Kredi)

FD 507 İleri Oyunculuk I (3 Kredi)

FD 508 İleri Oyunculuk II (3 Kredi)

FD 509 Dramatik Yazım I (3 Kredi)

FD 510 Dramatik Yazım II (3 Kredi)

FD 512 Ses ve Beden Atölyesi (3 Kredi)

FD 514 Oyunculuk Stüdyosu II (3 Kredi)

FD 515 Fiziksel ve Dramatik Aksiyon (3 Kredi)

FD 516 Aksiyon Tasarımı (3 Kredi)

FD 517 Yapım Politikaları (3 Kredi)

FD 518 Yapım ve Yönetim (3 Kredi)

FD 519 Senaryo Stüdyosu (3 Kredi)

FD 520 İleri Senaryo Teknikleri (3 Kredi)

FD 522 Sahneleme Üslup ve Teknikleri (3 Kredi)

FD 523 Oyun Yazımı I (3 Kredi)

FD 524 Oyun Yazımı II (3 Kredi)

FD 525 Beden Dramaturjisi (3 Kredi)

FD 529 Oyunculuk Stüdyosu I (3 Kredi)

FD 530 Filmde Sahne Kuruluşu (3 Kredi)

FD 532 Avrupa Kültür Politikaları, Türkiyedeki Yansımaları ve Tiyatro (3 Kredi)

FD 543 Filmde Görsel Strateji Tasarımı (3 Kredi)

FD 545 Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk Modernleşmesi ve Tiyatro (3 Kredi)

FD 547 Doğal Sesin Özgürleştirilmesi (3 Kredi)

FD 549 Film Grameri (3 Kredi)

FD 550 Filmde Anlatı ve Anlatım (3 Kredi)

Tezli Program Toplam 24 Kredi/Tezsiz Program Toplam 30 Kredi