Program Direktörü Prof. Dr. Çetin Sarıkartal

Türk Sineması ve Tiyatrosunun kendine özgü niteliklerini, ihtiyaç ve beklentilerini dramaturji kavramı ekseninde, disiplinlerarası bir yaklaşımla, uygulamalı olarak, derinlemesine araştırmak üzere Yönetmenlik, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Yapımcılık alanların da odaklanarak çalışacak nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim dili Türkçe’dir.

Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Özel Başvuru Koşulları

Dramatik Yazarlık, Yönetmenlik alan seçimlerinde, mutlaka portfolyo (ürün dosyası) teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün dosyaları incelenerek ve mülakatla seçim yapılacaktır.

(Portfolyo teslimini başvuruların son gününe kadar C Blok C404 nolu ofise yapabilirsiniz.)

Oyunculuk için seçmeler yapılacaktır. Adaydan, en az biri antik veya klasik dönem (shakespeare) olmak üzere iki oyun parçası ve adayın istediği bir şarkıyı hazırlaması istenmektedir. Sınav sırasında jüri doğaçlama çalışmalar yapabilir.

İletişim cetins@khas.edu.tr