DERSİN ADI T+U+L TÜRÜ Z / S KHAS Kredisi AKTS Dönem

Çağdaş Hak Kuramları

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Avrupa İnsan Hakları Hukuku’na Giriş

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

AİHM Kararlarında Mülkiyet Hakkı ve Kamulaştırma

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Ağır İnsan Hakları İhlallerinden Kamu Görevlilerinin Bireysel Sorumluluğu

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Hasta Hakları

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence I

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Human Rights of Migrants and Refugees

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Güz

Hukuk ve İnsan Hakları

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

AİHM Kararlarının İdari Yargı Hukuku’na Etkisi

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Uluslararası İnsan Hakları Belgelerinde Sosyal Haklar ve Güvence II

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Terör ve İnsan Hakları

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Kültürel Haklar

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Hekimin Hak ve Yükümlülükleri

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar

Interrelations Between International Human Rights Law and International Humanitarian Law

3+0+0 Seçmeli 3 7,5 Bahar