Zorunlu Dersler

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi)

SBE 500 Seminer (Kredisiz)

SBE 590 Tez (Kredisiz)

Seçmeli Dersler

KH 501 İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözüm Yolları (3 kredi)

KH 502 İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi (3 kredi)

KH 507 Hekimin Cezai Sorumluluğu (3 kredi)

KH 511 Bankacılık Suçları (3 kredi)

KH 518 Kültürel Haklar (3 kredi)

KH 519 Tıp ve Ceza Hukuku (3 kredi)

KH 520 Spor Hukuku II (3 kredi)

KH 521 Spor Hukuku I (3 kredi)

KH 523 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa (3 kredi)

KH 535 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (3 kredi)

KH 536 Çağdaş Hak Kuramları (3 kredi)

KH 539 Hasta Hakları (3 kredi)

Toplam 24 Kredi