Zorunlu Dersler

IR 505 Uluslararası İlişkiler Tarihi ve Kuramı (3 Kredi)

IR 516 Dış Politika Analizi (3 Kredi)

IR 524 Uluslararası Güvenlik Kuramı ve Uygulamaları (3 Kredi)

SBE 501 Araştırma Yöntemleri (3 kredi)

SBE 500 Seminer (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 590 Tez (Kredisiz) Sadece tezli program için zorunludur.

SBE 580 Proje (Kredisiz) Sadece tezsiz program için zorunludur.

Seçmeli Dersler

IR 515 Türk Dış Politikasında Güncel Konular (3 Kredi)

IR 525 Avrupa Birliği Siyaseti (3 Kredi)

IR 541 Karadeniz Siyaseti ve Güvenliği (3 Kredi)

IR 542 Uluslararası Ekonomi Politik (3 Kredi)

IR 543 Güneydoğu Asya'da Strateji ve Güvenlik (3 Kredi)

IR 544 Çatışma Analizi ve Çözümü (3 Kredi)

IR 545 Enerji Siyaseti (3 Kredi)

IR 546 Avrasya Güvenliği ve Jeopolitiği (3 Kredi)

IR 547 Teknoloji, Gelişme ve Güvenlik (3 Kredi)

IR 548 Ortadoğu Politikaları (3 Kredi)

IR 552 Siyasal Şiddet ve Terörizm (3 Kredi)

IR 554 Uluslararası İlişkilerde Din ve Kimlik (3 Kredi)

Tezli Program Toplam 24 Kredi/Tezsiz Program Toplam 30 Kredi