Program Direktörü: Prof. Dr. Doğan Tırtıroğlu

İşletme Yüksek Lisans programımız, öğrencilerimize, yerel ve uluslararası işletmelerin yönetiminde temel olan finansman, insan kaynakları yönetimi, muhasebe, pazarlama, üretim ve yönetim stratejeleri ve teknikleri işlevlerinde yetkinlik kazandırılması amacı ile kurgulanmıştır. Programımız, bu temel işlevler üstüne öğrencilerimize seçmeli dersler de sunmaktadır. Gerek iş dünyasından gelen misafir konuşmacılarımızın katkıları, gerekse örnek çalışması yöntemi ile şekillendirilen derslerimiz, teori ve uygulama arasında bir köprü oluşturmaktadır. Programımız, lisans derecesine sahip bireylere kabul vermektedir.

Eğitim dili İngilizce’dir. Tezsiz eğitim verilmektedir.

Ders gün ve saatleri, çalışan öğrenciler dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İletişim: dogan.tirtiroglu@khas.edu.tr

Neden KHAS İşletme Yüksek Lisans Programı?

İşletme Yüksek Lisans Programımız, öğrencilerimizin (a) daha önceden İşletme dışında kalan bir uzmanlık alanında öğrenim aldığı, (b) kendilerini özel veya kamu sektöründe yöneticilik yapacak bir çalışma hayatı için hazırladıkları ve/veya (c) yoğun bir günlük yaşamları olduğu varsayımlarını gözönüne almaktadır. Programımız bu varsayımlar altında esnek bir öğrenim tarzı içinde yapılandırılmıştır. Üniversitemizin değişik konularda ve sürekliliğine önem vererek üstlendiği konferansları, yurtiçi ve yurtdışından getirdiği misafir konuşmacılarımızın sunumları ve Rezan Has Müzemizin öncülüğünde halka açık olarak sunduğu sanat ve kültür etkinlikleri, öğrencilerimize gerek mezunlarımızla, gerekse üniversite dışından gelen misafirlerimizle tanışma fırsatı vermektedir. Programımızın amaçları arasında, mezunlarımızı mezuniyet sonrası yakından takip etmek; yılda en az bir kere mezunlarımızı kampüsümüzde misafir ederek bir araya getirmek; mezunlarımıza çalışma yaşamlarında da destek vermek; ve mezunlarımızın ileride oluşabilecek program değişim ve gelişimine ait yapıcı önerilerini almak, dinlemek ve hayata geçirmek vardır.